Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

V kritiskt till bostadsprogram

Vilken betydelse har ett bostadsförsörjningsprogram som inte fullföljs? Den frågan vill Lennart Svensson, v, ha svar på av planeringsutskottets ordförande Hans Broberg, fp.
- Jag ser med oro hur bostadsmarknaden utvecklas i Mölndal. Det gäller i all synnerhet ungdomar som vill flytta ut från föräldrahemmet. Otrygga andrahandskontrakt och kompisboende är en vanlig lösning, påstår Lennart Svensson i sin interpellation.

Han har granskat bostadsbyggnadsprogrammet och jämfört det med vad som verkställts.
Han har förvånats över att så få bostäder byggs överhuvudtaget.

- Detta gäller framförallt hyreslägenheter, säger Lennart Svensson och redovisar vilka siffror han kommit fram till för perioden 2004 till 2006 genom att studera Statistiska centralbyråns siffermaterial.
Av detta framgår att 2004 färdigställdes 187 lägenheter varav endast två var hyresrätt. Motsvarande siffror för 2006 var 212 hyresrätter av 366 nybyggda bostäder.

Ökade boendekostnader
- Det är oroväckande att så få bostäder färdigställts under den aktuella perioden, tycker Lennat Svensson.
Han anser att när de statliga bidragen för bostadsbyggandet togs bort har detta medfört att boendekostnaden för nybyggda hyresgäster ökat markant i Mölndal. Kommunen har laglig skyldighet att ansvara för bostadsförsörjningen.

Om slopandet av det statliga stödet påverkar bostadsbyggandet negativt kan det leda till att man inte fullföljer bostadsförsörjningsplanen.
- Det gäller i all synnerhet även hyresboende, hävdar Lennart Svensson och redovisar siffror från Mölndalsbostäder som indikerar att på en totalkostnad av 35 miljoner kronor vid byggandet av 78 lägenheter så ökade kostnaden per kvadratmeter med 6 600 kronor.

- Det gör att man inte kan bygga hyresrätter. Hade det statliga investeringsbidraget varit kvar så hade man fått 2 400 kronor per kvadratmeter samt ett räntebidrag på 12 000 kronor, säger Lennart Svensson.
I interpellationen till Hans Broberg vill han ha besked om hur denne tänkt påskynda bostadsbyggandet i Mölndal och hur det planeras för att bygga fler hyresrätter.