Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vården dyr i Mölndal

Mölndal har jämförelsevis höga kostnader för individ- och familjeomsorg samt för äldre- och handikappomsorgen. Det visar en kartläggning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, startat.
Projektet innebär att kommuner går samman i ett rikstäckande nätverk. Totalt ingår nu 165 av Sveriges kommuner i nätverket motsvarande 85 procent av landets befolkning.
Mölndal valde att ingå i ett nätverk med tre kommuner i Malmö-området, tre i Stockholmsområdet samt två i Göteborgsområdet.
- Det blir lite resor men känns väldigt spännande att jämföra förortskommuner till våra tre storstäder för att se om det finns några regionala skillnader, förklarar kommundirektör Jan Persson i sitt månadsbrev.
Den ekonomiska bilden visar på stora variationer mellan regionerna.
- Mölndals siffror visar att vi jämförelsevis bland de nio hade den sjunde högsta skatten, den tredje lägsta skolkostnaden, högst kostnad för individ- och familjeomsorgen, högst kostnad för äldre- och handikappomsorgen samt den sjätte högsta kostnaden för kultur och fritid per invånare, redovisar Jan Persson.
- Men nu är inte kostnaderna för vår service liktydigt med det utbud och den service som presteras till medborgarna. Det är just det som nätverket närmare skall undersöka, tillägger han.
Det första område som nu är genomgånget handlade om hemtjänsten. Då kunde man konstatera att kommunerna är bra på att informera om hur man ansöker om hjälp, olika boendeformer och tjänster men dåliga på att redovisa kvaliteten i verksamheten.
- Ett antal typfall hade upprättats och det visade sig att kommunerna i viss omfattning fattade olika beslut i likadana fall. Avgiftssättningen visade sig också skilja mellan kommunerna, konstaterar Jan Persson.
Svag koppling mellan service och kostnad
Ett särskilt serviceindex har använts för att kartlägga servicenivån i kommunerna. Slutsatsen blev att det inte finns någon direkt koppling mellan hög servicenivå och höga kostnader.
- Svedala och Solna har ett stort serviceutbud med en ganska låg kostnad och vi kanske därför kan lära oss något av dem, hoppas Jan Persson.
Nästa område som nätverket kommer att fördjupa sig i är stödet till föreningar. Ger det önskad effekt och finns det några skillnader mellan kommunerna är frågeställningarna. Resultatet redovisas om ett halvår.