Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vägförening kräver pengar

Vägföreningen i Lindome begär att staden skall lämna bidrag som täcker föreningens kostnader fullt ut. Alternativet är att upplösa föreningen och låta staden bli huvudman för vägnätet.
Kommunstyrelsen överlämnade 2006 frågan om utökade bidrag till budgetberedningen för att prövas i det kommande budgetarbete.
I det sammanhanget fick planeringsutskottet i uppdrag att kartlägga de vägföreningar som finns inom Mölndals stad. Det visade sig att det inom staden finns två vägföreningar, Lindome vägförening samt Kållered vägförening. Därtill kommer 50 vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som fungerar som väghållare för enskilda.
Av dessa erhåller de två vägföreningarna och 35 vägsamfälligheter kommunalt eller statligt bidrag. År 2006 beräknades det kommunala bidraget uppgå till 750 000 kronor.
Lindome vägförening anser att den mest kostnadseffektiva lösningen innebär att vägföreningen får bidrag som täcker kostnaderna fullt ut. Alternativet är att föreningen upplöses och kommunen själv får stå för kostnaderna. Dessa hade senare åren uppgått till 1,5 miljoner kronor.
Lindome Vägförening har med tillförsikt följt ärendets gång och vi ser fram mot ett beslut som gör våra medlemmar mycket nöjda, avslutas vägföreningens brev daterat januari i fjol.