Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mark- och milljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och godkänner bygget av ett fritidshus i Tanums kommun, cirka 200 meter från havet. Arkivbild: Lars Rosenberg

Upphäver strandskydd för nytt hus

Ett beslut om att tillåta bygget av ett nytt fritidshus inom strandskyddat område kan få stora konsekvenser för principen om nybyggen längs Bohuskusten. Fallet kan nu hamna i Mark- och miljööverdomstolen.

Det hela handlar om ett principiellt viktigt fall där en fastighetsägare fått tillstånd av mark- och miljödomstolen att bygga ett nytt fritidshus på 97 kvadratmeter meter som ersättning för att äldre hus. Det huset var tidigare logement för militären men har klassats som bostadshus. Huset ligger inom strandskyddat område, cirka 200 meter från stranden i den norra delen av Tanums kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppade bygget helt och hållet med hänsyn till strandskyddet och hävdade att nybygget stred mot alla regler som gäller längs Tanums och den övriga Bohuskusten.
Fastighetsägaren gav sig emellertid inte och överklagade till mark- och miljödomstolen som nu gett honom rätt.  Domstolen anser att huset är en ersättningsbyggnad till det gamla militärlogementet som även enligt Skatteverket klassas som bostadshus.

Maria Eriksson, handläggare vid länsstyrelsen, är mycket förvånad över domstolens ställningstagande.
– Det här är ett bygge som begränsar allmänheten tillträde till strandskyddsområdet och det är ytterligt ovanligt att mark- och miljödomstolen går emot våra beslut i sådana här ärenden. Vi förstår inte bedömningen att bygget saknar betydelse för strandskyddets syften.
Hon konstaterar att länsstyrelsen kan komma att överklaga domen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, för att få ett principiellt beslut för vilka regler som ska gälla längs Bohuskusten.

Johan Janmert, tf. avdelningschef vid länsstyrelsens naturavdelning, säger att enheten får titta närmare på fallet och överväga ett överklagande.
– Om ett överklagade ska ske får frågan avgöras av avdelningschefen för enheten. Vi har några veckor på oss att fatta beslut.