Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ekhagaskolans rektor Ann-Britt Ek.

Tvingas stänga Ekhagaskolan

Luft- och fuktproblemen tvingar kommunen att stänga Ekhagaskolan. Målet är att den ska vara brukbar igen i augusti.

Redan i december 2011 påpekade Arbetsmiljöverket bristande ventilation och höga bullernivåer på skolan.

Knappt ett år senare började kommunen ta tag i problemen. Då under hot om förbud mot undervisning i lokalerna och ett vite på en halv miljon kronor om inte alla brister är åtgärdade 15 augusti i år.

Nu kan problemen visa sig vara värre än man tidigare trott. Både lärare och elever har upplevt besvär som kan ha med luften i skolan att göra. Mätning av sporer (från exempelvis mögel) och gasmätning (kemiska ämnen som frigjorts från fuktskadade golv) har gjorts och analyssvar kommer senare den här veckan.

Svaren avgör om personer med besvär ska uppsöka företags- respektive elevhälsa.

– Fuktskador och påväxt på ytterväggarna ger tillsammans med för hög fuktighet i bottenplattan en förhöjd risk i arbetsmiljön. Därför har vi tagit fram en handlingsplan, säger Jan Gott, kvalitetsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Det första som ska göras är byte av takpapp på halva skolan. Andra stora punkter i handlingsplanen är att alla ytterväggar och fönster byts, att plastmattor byts mot klinkers som ”andas” och att skolbyggnaden dräneras.

För att renoveringen ska kunna genomföras kommer skolan att evakueras. Tidpunkt är ännu inte bestämt, men elever och personal kommer att flyttas till andra skolor så snart som möjligt.

– Stora delar av skolan ska saneras. Vi gör bedömningen att det inte går att bedriva verksamhet samtidigt. Därför kommer eleverna att flyttas till ett par andra skolor. Vilka det blir vet vi ännu inte, säger Jan Gott.

Skolans rektor, Ann-Britt Ek, har de senaste veckorna tagit beslut om att stänga två klassrum.

– Personalen upplevde att problemen var större där än i andra delar av skolan, förklarar Ann-Britt Ek.

I fredags informerades de 280 eleverna och deras föräldrar, men skolledningen har ännu inte fått några reaktioner.

Vad saneringen av Ekhagaskolan kommer att kosta vet Mölndals stad ännu inte.

– Nej, vi har ingen färdig kalkyl och då brukar vi inte kommentera kostnader, säger fastighetschef Lars Mauritzson.