Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Det byggdes bara några exklusiva sjöstugor i Hälleviksstrand innan utbyggnaden stoppades. Nu har det inte hänt något i området på fyra år.

Tvärstopp för turistsatsning på Orust

Turistsatsningen på västra Orust har spruckit. Markägaren har tagit hjälp av domstol för att tvinga bort Sjöleden Hällevik som planerat att bygga ett spa med simbassäng och ett 40-tal sjönära hus.

– Vi undersöker om det finns någon ny intressent som vill slutföra projektet, säger Thomas Thordebring på NCC i Uddevalla till Bohusläningen.

Vid infarten till området som spärrats av har Markägaren NCC satt upp information där det står att Uddevalla tingrätt den 16 januari beslutat säga upp företaget Sjöleden Hälleviks arrendeavtal vilket innebär att företaget ska avhysas från området. Bygget har stått stilla i fyra år på grund av att de inblandade parterna inte kommit överens om hur satsningen ska genomföras.

– Vi för diskussioner med våra motparter men i nuläget händer det inte så mycket, säger Danne Stattin, chefsjurist på NCC och styrelseledamot i NCC Hällevik AB.

Den här historien tar sin början för cirka 15 år sedan då planerna på att exploatera området presenterades. 2003 tecknade Orust kommun ett exploateringsavtal med Sjöleden Hällevik AB. Det som utlovades var ett spa med simhall, sjöstugor, restaurang och båtplatser.

Det är norrmannen Peder Grimstad, som står bakom projektet. Han är majoritetsägare i Sjöleden Hällevik AB. I bolaget finns också minoritetsägaren Malfors Promotor AB.

Utbyggnaden startade sommaren 2010 med att området söder om Hälleviksstrand plansprängs, nio sjöhus byggs och ett antal båtplatser görs i ordning. Det har också byggts en restaurang på området som använts som sommarcafé.

Det framtagna exploateringsavtalet innebär att Sjöleden Hällevik skulle köpa marken från NCC när en del av utbyggnaden genomförts enligt det exploateringsavtal som finns mellan Orust kommun och Sjöleden. Men den första etappen som innebar att det skulle byggas ett spa med simhall genomfördes aldrig.

I slutet av 2010 lämnade Peder Grimstad in en begäran till Orust kommun att få ändra exploateringsavtalet på ett sådant sätt att han kunde köpa marken från NCC innan etapp ett byggts klart.

– Nuvarande situation gör det svårt att få intäkter, sade han i en intervju 2011. Det är inte lätt att sälja sjöstugor när någon annan äger marken.

Men kommunen sade nej till ändringen. Dåvarande ordföranden i utskottet för samhälle Bengt Johansson (C) försvarade kommunens ställningstagande.

– Avtalet innebär att restaurang och simhall skulle ha byggts klart först. Nu blev det inte så och vi har krävt en bankgaranti för att försäkra oss om att avtalet fullföljs. Det är inte något märkvärdigt med detta. Vi vill att projektet fullföljs även vid ett ägarbyte.

I dag är det ingen politiker som vill kommentera beslutet.

Det planerade bygget har stått stilla sedan våren 2011 och ingen av parterna vill ge några kommentarer. Men en hel del har hänt bakom kulisserna.

I Sjöleden Hälleviks årsredovisning som lämnades in hösten 2014 står det bland annat att satsningen inte kan genomföras på grund av att NCC missbrukar sin makt som markägare och Orust kommun ställer upp på detta.

NCC Hällevik och dess styrelse är av en annan uppfattning. I bolagets årsredovisning står att Sjöleden Hällevik inte betalat en skuld till NCC på 14 miljoner och att detta lett till att arrendeavtalet sagts upp. Detta fastställdes av Uddevalla tingsrätt den 16 januari.

Samtidigt pågår en process mellan Sjöleden Hällevik och minoritetsägaren Malfors som stämt Sjöleden Hällevik och kräver att ett lån och räntor på närmare 29 miljoner betalas tillbaka.

– Vi är fortfarande med i projektet men jag vill inte ge några kommentarer i nuläget, säger Mikael Svenfelt som representerar minoritetsägaren AB Malfors promotor.

Han vill inte heller kommentera mångmiljonkravet som ställts på Sjöleden Hällevik.

Bohusläningen har i veckan försökt att nå Peder Grimstad för en kommentar men utan att lyckas.