Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Brita Dermark tycker att det finns många fördelar med att slippa se vägen.

”Täck över vägen”

Minska bullret genom en överbyggnad på motorvägen förbi Landvetter. Enligt Kommunpartiet i Härryda är idén fullt realistisk. I Stockholm pågår redan ett liknande byggprojekt.

Kommunpartisten Brita Dermark har i flera år arbetat för en överdäckning av riksväg 40 förbi Landvetter. 2008 lämnades ett förslag till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom att minska bullret skulle en överbyggnad eller överdäckning av vägen enligt Kommunpartiet skapa ny byggbar mark och ena det nu delade samhället.

Tanken är att det företag som gör överbyggnaden ska göra en förtjänst genom att få rätt att bygga bostäder, affärslokaler eller andra anläggningar som sedan kan säljas eller hyras ut.

– Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man skulle kunna göra med marken ovanpå vägen. Men det är viktigt med en dialog, så att Landvetterborna får vara med och tycka, säger Brita Dermark.

Kommunpartiet har låtit en arkitekt göra en skiss som visar hur en överbyggnad skulle kunna se ut. Förslaget har lämnats två gånger till kommunen, men något svar har inte kommit.

Däremot har ett antal insändare i Härryda-Posten satt fart på debatten där även kommunalrådet Annette Eiserman-Wikström deltagit.

– Det är en spännande idé. Men jag är osäker på om den är tekniskt möjlig att genomföra. Det viktigaste är att vi hittar ett sätta att hantera det växande problemet med buller, säger hon.

Hon hänvisar till en färsk utredning som Trafikverket genomför.

– De kommer att ha en dragning inom kort. Detta är ju egentligen deras fråga. Men hastighetssänkningar, bullerskydd och höjda vallar är förstås tänkbara åtgärder, säger Annette Eiserman-Wikström.

Brita Dermark lämnade nyligen en motion till fullmäktige föreslår att frågan om överdäckning utreds i samband med lämpligt planarbete och att kommunstyrelsen förmår Trafikverket att snabbt vidta bullersänkande åtgärder.

– Vi vet att det här är farligt. Enligt WHO drabbas 40 procent av dem som lever i en miljö med ett ständigt pågående trafikbuller av hjärtrelaterade sjukdomar på grund av inre stress. Åtta procent drabbas av stroke, säger Brita Dermark.