Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svalde plastbrygga i sömnen

När patienten på folktandvården i Åby sov så svalde hon delar av en provisorisk plastbro. Först efter en vecka sändes hon till Sahlgrenska för undersökning.
Kvinnan var tandgnisslare. Detta gjorde att tandbron utsattes för stor belastning och dessutom saknades motbitning i höger käkhalva.
Först efter en vecka i jakten på plastbryggan sändes patienten till Östra sjukhuset för undersökning. Där antog man att plastbiten passerat mag/tarm-kanalen utan problem.
Det inträffade anmäldes till Socialstyrelsen som ett Lex Maria-ärende. Socialstyrelsen konstaterar att verksamheten tagit lärdom av det inträffade. I fortsättningen kommer temporära broar i liknande situationer att utformas med någon form av förstärkning.
Socialstyrelsen konstaterar också att folktandvården har utarbetat riktlinjer om hur patienter ska omhändertas när främmande föremål hamnar i svalget. Men dessa riktlinjer följdes inte då man väntade en hel vecka med att skicka remiss till vårdcentral för vidare utredning.
Orsak till dröjsmålet var bland annat att händelsen inträffade hemma hos patienten. Därför rådde oklarheter om hur riktlinjerna skulle tillämpas.
Socialstyrelsen anser att patienten var under aktiv behandling vilket var ett skäl för tandvården att tillämpa sina riktlinjer. Socialstyrelsen förutsätter att verksamhetens riktlinjer görs kända för all personal och att det i framtiden inte råder några oklarheter vid liknande situationer.