Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svårt att fatta beslut om Orrevik

Lågprioriterade utredningar och politisk oenighet. I nio år har Orreviks barnkoloni förfallit i väntan på att kommunen ska fatta ett beslut.

En enorm villa med havsutsikt och tre hektar mark står öde. Mellan 2001 och 2006 hyrdes Orrevik ut till det omskrivna rehabiliteringsföretaget Västkustfamiljen. Mellan 2006 och 2012 pågick en utredning om en försäljning skulle ske, vilket fastighetskontoret lade fram som förslag 2012.

Man ville sälja flera fastigheter som Göteborgs stad äger utanför den egna kommungränsen. Även i Alingsås äger Göteborgs stad en fastighet som man vill avyttra, ett gammalt behandlingshem beläget vid sjön Anten, som stått tomt sedan 2010.

2012 beslutade kommunstyrelsen att det skulle tillsättas en utredning för att se om fastigheten i Alingsås skulle kunna rustas upp genom ett arbetslöshetsprojekt för ungdomar. Social resursförvaltning gjorde i samband med fastighetskontoret och flera stadsdelsförvaltningar samt Arbetsförmedlingen, Coompanion, Bostads AB Poseidon, Stena Fastigheter och Göteborgs Ungdomsnätverk en sådan utredning. Tre år senare visade utredningen att det skulle bli för dyrt.

I Orusts kommun äger man en gammal lägergård som står tom sedan 2014.

I fallet med Orrevik ansåg man att det finns fastigheter bättre lämpade för kommunens verksamheter, i bättre skick och på närmare avstånd. Sedan 2012 har man sedan väntat på klartecken från kommunfullmäktige. I nio år har alltså huset vid vattnet stått tomt, och varken underhållits eller rustats upp. Under tiden har flera spekulanter hört av sig. Martin Öbo, biträdande fastighetsdirektör, har varit med under processen.

Har det inte tagit ganska lång tid?

– Jo, det kan man tycka. Samtidigt återremitterades ärendet från kommunfullmäktige, de ville ha en mer samlad belysning av barnperspektivet av frågan om en försäljning. Det är en del av förklaringen, att det tog mer tid än vi trodde. Men ja, det var inte direkt högsta prioritet på den här utredningen, säger Martin Öbo.

Vems ansvar är det att underhålla fastigheten under tiden en utredning pågår?

– Det ligger under fastighetsnämndens förvaltningsansvar. Men det är inte givet att den ska underhållas, i och med att det inte är givet att verksamheten fortsätter på det sätt som den tidigare använts.

Sänks inte värdet på fastigheten om man låter bli att underhålla den?

– Vi vet inte vad den ska fortsätta användas till. Ska vi göra investeringar, eller ska vi sälja marken som en exploateringsfastighet? De avvägningarna måste vi göra varje gång vi ska sälja. Vi kan inte ha överblicken för vilken fortsatt användning det blir. Det är olämpligt att göra investeringar i fastigheten som blir onödiga, som inte matchar den kommande användningen. Investeringarna kan vara förgäves, säger Martin Öbo.

Frågan om försäljning togs upp vid senaste kommunfullmäktige men bordlades. Nu kommer Orreviks öde troligtvis att avgöras den 10 september, då kommunfullmäktige har nästa sammanträde.