Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kommunen vill sälja ett vattenområde mellan Bleket och Rönnäng. För billigt anser bland annat Tjörnpartiet. Arkivbild: Anders Hofgren

Strid om försäljning av vattenområde

Tjörns kommun vill sälja ett vattenområde till ett lokalt företag för 20 kronor kvadratmetern. Ett beslut som enligt förvaltningsrätten bryter mot kommunallagen. Nu tänker kommunen överklaga beslutet.

I höstas hörde företaget Lilla Getryggen Marina AB av sig till Tjörns kommun. De ville köpa en del av kommunens mark mellan Bleket och Rönnäng. Samtidigt lämnades en planansökan in där företaget ville bygga en båthamn, en marina och villor.

20 oktober 2016 beslöt kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av det 18 500 kvadratmeter stora vattenområdet för 20 kronor kvadratmetern under förutsättning att en "detaljplan med det angivna ändamålet antas och vinner laga kraft". 

Tjörnpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och Tjörnpartiet överklagade till förvaltningsrätten. Mark i samma område hade tidigare sålts för 250 kronor kvadratmetern.
– Men det var planlagd mark, det här handlar om icke planlagd mark, säger Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande.

Villkoret i fullmäktiges beslut innebär att det inte blir någon försäljning om inte detaljplanen vinner laga kraft vilket i så fall gör att marken som säljs kommer att vara planlagd.
– Jämfört med annan planlagd mark så kommer det inte att kosta skattebetalarna något, exploatören kommer ta väldigt många kostnader, säger Martin Johansen. 

Lilla Getryggen Marina vill bygga ut marinan, anlägga en båthamn i viken och bygga villor på andra sidan väg 169. Enligt vd Sven Olof Berntsson tar de kostnaderna för bland annat geotekniska undersökningen och miljökonsekvensbeskrivningen i planarbetet, något som han uppskattar till 1,5 miljoner kronor. 

Men varför är ni beredda att lägga de här pengarna innan ni vet om ni får köpa eller inte?
– Detta är inte bara en marina, det handlar om bostäder också, vanliga villor. Vi vill bygga en helhet av hela området och bygga ihop Bleket och Rönnäng, säger Sven Olof Berntsson.

Om planen antas kommer en muddring av den grunda viken att kosta 10–12 miljoner kronor, enligt Sven Olof Berntsson.
– Det är därför priset är satt så, hade det varit ett färdigt djup så hade det varit ett annat pris. Det är en marknadsmässig värdering som satt priset till strax under 20 kronor kvadraten. Det är ett vettigt pris, säger Sven Olof Berntsson.

Förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut med motiveringen att det innebär gynnande av enskild och är ett riktat stöd till näringsidkare, vilket är ett brott mot kommunallagen. 
– Vi har en policy när vi säljer vattenområden att sälja det för vad det är värt och det här området är värderat till 20 kronor kvadratmetern, säger Martin Johansen som inte anser att det handlar om ett riktat stöd till näringsidkare.

I förra veckan beslutade kommunstyrelsen, efter votering, att överklaga förvaltningsrättens dom. Även den här gången reserverade sig S, TP och även SD. Just nu arbetar kommunens jurister med att ta fram ett förslag till överklagande och har begärt anstånd till 7 april.