Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Kommunens vision är att Ytterby ska växa och bli ett stationssamhälle med cirka 12000 invånare. Bild: Pär Connelid

Stationssamhället i Ytterby ska växa hållbart

Ytterby ska bli ett hållbart stationssamhälle med dubbelt så många invånare. För att nå det målet har Kungälvs kommun hämtat inspiration från andra storstadsregioner.

Ytterby ligger i ett av Göteborgsregionens (GR) prioriterade huvudstråk för kollektivtrafik och har sedan tidigare pekats ut som en ort som med fördel kan utvecklas. Kungälvs kommun har också haft planer på att orten ska växa en längre tid och i en ny fördjupad översiktsplan blir målet ännu tydligare. 
Visionen är att antalet invånare ska öka från cirka 6 000 personer i dag till omkring 12 000 år 2050. I planen, som nu är på samråd, ligger fokus på att just området närmast stationen ska bebyggas.
– Tidigare har det byggts mer i utkanterna, men nu gör vi en förändring och förlägger exploateringarna mer centralt. Det handlar om att bygga i ett område max en kilometer från stationen, säger Linda Andreasson, översiktsplanerare i Kungälv.
Kommunen äger inte all mark men eftersom den kommunala ridskolan, som arrenderat stor mark, ska flytta öppnas möjligheter att förtäta.
– Vi vill använda marken på det mest effektiva sättet. Om många väljer att bosätta sig i centrala Ytterby kommer det att skapa underlag för ökat utbud av service.

Linda Andreasson understryker att tanken är att Ytterby ska utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv. Förutom närhet till kollektivtrafik är parker och grönområden en viktig del i projektet. Kommunen vill även skapa trygga miljöer och att lyfta fram kulturarv kring Ytterby.
En hel del av riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen grundar sig på studier gjorda inom EU-projektet Smart-MR, som Kungälvs kommun deltar i. Det handlar om att utveckla hållbara samhällen, minska utsläppen och skapa positiva hälsoeffekter för invånarna. Totalt ingår tio partners från åtta europeiska storstadsregioner, bland andra Rom, Barcelona och Helsingfors.
– De har forskat kring stationssamhällen, exempelvis hur många procent grönytor det bör vara. Då kan vi ha med oss det redan i ingångsskedet, säger Linda Andreasson.
Representanter från de andra parterna har också deltagit i en workshop i Ytterby för att diskutera förtätningsplanerna.
Per Kristersson, senior regionplanerare på GR, var den som tog initiativ till att delta i Smart-MR och kontaktade Kungälvs kommun.
 – Vi har 30 stationssamhällen inom Göteborgsregionen, Ytterby är ett av de mest komplexa med riksintressen och annat, men där finns också stora möjligheter för utveckling.

Han betonar att Smart-MR handlar om att byta perspektiv och titta på hur många invånare som kan få plats i ett område och sedan utgå från hur det är möjligt att nå det målet i arbetet med en fördjupad översiktsplan.
– Vi satsar flera miljarder på Västlänken för att få människor att gå av i centrala Göteborg. Då behöver vi också fler stationssamhällen där de kan gå på.
Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby är på samråd fram till 13 augusti och beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under nästa år.