Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Järnvägsstationen i södra Landvetter är borta sedan länge. Nu kan nedlagda järnvägsstationer öppnas igen. Bilder: Karina Hansson

Stängda tågstationer kan öppnas igen

13 stängda västsvenska järnvägsstationer, varav fem i Göteborgsregion kan komma att öppnas. Det visar en nyligen presenterad utredningsrapport.

Det är den så kallade Västtågsutredningen som kompletterats med en studie av möjligheterna att öppna nya järnvägsstationer i ett antal orter för att stimulera tågresandet. I rapporten har sammanlagt 40 stationer studerats men av olika anledningar har först 13 fallit bort och sedan ytterligare 14. Av de som föll bort direkt i Göteborgsregionen märks Alvhem, Ödsmål och Lövekulle och dessutom Nygård.

Kvar blev 13 stationer varav fyra i Göteborgsregionen och fyra på delen Borås-Värnamo. Återstoden av stationerna ligger längs Norge-Vänerbanan mellan Bäckefors i Dalsland och NÄL i Trollhättan.

I Göteborgregionen föreslås att Landvetter och Härryda återöppnas igen på Boråsbanan samt Säve och Jörlanda på Bohusbanan. Även Sjömarken nära Borås anses vara attraktiv att öppna för lokal- och regionaltrafik.

Utredningen konstaterar att det också krävs investeringar för att kunna öppna stationerna. Att återöppna Landvetter, Härryda och Sjömarken mellan Göteborg och Borås beräknas kosta mellan 85 och 125 miljoner totalt. Däremot är det betydligt dyrare att öppna Säve och Jörlanda eftersom den satsningen förutsätter att man på vissa sträckor av Bohusbanan satsar på dubbelspår. Där räknar man med en total investeringskostnad på mellan 1,6 och 2,7 miljarder. Trafikekonomin och resandenyttan är dock mycket god eftersom det handlar om betydande resandeökningar om dessa bägge stationer kan öppnas.

På sträckan Borås-Göteborg kan den här satsningen göras oberoende av den nya snabbjärnvägen då man räknar med att kunna klara det lokala resandebehovet med upp till 18 dubbelturer per dag. Man vill medverka till att resenärer flyttas över från bussar till tåg.
– De här 13 stationerna vi analyserat visar att det i alla dessa fall är lönsamt att återöppna stationerna och därmed kunna öka kollektivtrafiken med lokaltåg inte minst inom Göteborgsregionen. Vi kan också se fler möjligheter men den ekonomiska lönsamheten är trots stora investeringar god vad gäller dessa 13 stationer och banorna, säger Pontus Gunnäs, en av de utredare som jobbat med kompletteringen till Västtågsutredningen. 

Pontus Gunnäs säger vidare att rapporten visar att satsningen på nya stationer på Boråsbanan visar att man kan genomföra detta med befintlig järnvägsstruktur och man kan minska busstrafiken.
– Det handlar om mellan 85 och 125 miljoner för investeringar i alla tre stationerna vilket motsvarar 6-8 kronor för varje ny resa. I Landvetter kan det behövas matarbusslinje till stationen som inte ligger bra till i förhållande till tätorten.

Studier har också gjort om stationslägen i Hultafors, Olsfors och Rya men där blir investeringskostnaden för hög.

Utredningen räknar med att antalet nya resor per dag med den här satsningens skulle bli cirka 4 500 totalt Och då handlar det dels resenärer som byter till tåg, dels om en ökad tågtrafik på de aktuella sträckorna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.