Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så här kan Kållereds centrum komma att se ut om drygt två år. Illustration: Sjögren arkitekter

Snart klart att Kållered får 400 nya bostäder

Efter en mer än tioårig lång process ser byggplanen på runt 400 nya bostäder i Kållered nu ut att bli verklighet. Detta sedan detaljplanen har godkänts och överlämnats till kommunfullmäktige för beslut.

– Det har varit en lång process på närmare 15 år där vi nu äntligen gått i mål, säger Stefan Gustafsson, socialdemokratiskt kommunalråd, som tillsammans med en enig kommunstyrelse godkände planen på Mölndalspolitikernas senaste möte i planeringsutskottet.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling med ny bostadsbebyggelse huvudsakligen utmed Våmmedalsvägen i Kållered centrum, samt ge närliggande skolor och förskola utökad rätt att bygga ut för framtida behov.

Enligt förslaget ska upp till 450 nya bostäder byggas i ett stråk söder om Streteredsvägen. I planområdets västra del tillåts nyexploatering mellan Streteredsvägen och söder om Våmmedalsvägen på platsen för det nuvarande församlingshemmet som ska ersättas med ny lokal utanför detaljplaneområdet. 
I den östra delen är tanken att ge plats för ytterligare bostäder utmed båda de aktuella vägarna.
– Det handlar om både påbyggnad, nybyggnad och förtätning av bostäder, med butiker och annan serviceverksamhet i bottenplan på flera av fastigheterna, säger Lisa Östman, planchef i Mölndals stad, om husen som bland annat ska uppföras på ytor som i dag används för parkering.

För att lösa parkeringsfrågan ska i stället ett nytt p-hus byggas, samt att ett befintligt byggs på med ett däck och förses med en väg som förbinder Våmmedalsvägen med Streteredsvägen i norr.
Men fokus läggs även på grönområden som ska rustas upp och utökas med en ny park öster om dagens befintliga centrumanläggning, som på sikt också ska rustas enligt plan.
Detaljplanen, där ett exploateringsavtal har tagits fram för de fyra fastighetsägarna Skandia, Akelius, Mölndalsbostäder och Husvärden, ska nu upp för beslut i fullmäktige den 19 september. Därefter ska grannarna säga sitt.
– Vi tror väl eventuellt att de finns boende i villaområdet norr om Streteredsvägen som kan komma att överklaga planen, men om det inte blir så, räknar vi med möjlighet till bygglov redan i år och byggstart någon gång efter årsskiftet, säger Lisa Östman.
I så fall skulle den första inflyttningen kunna ske om ytterligare två år, 2020.