Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Tommy Tuvunger försöker med bekämpningsmedel att motarbeta jättelokans utbredning i ett område utanför Stockholm. Bild: Björn Larsson Ask

Ska hindra jättelokan från lokal spridning

Giftig och utan naturliga fiender har jättelokan flyttat in i Kungsbacka kommun. Men genom inventering och bekämpning ska den utrotas innan den får större fotfäste.

Likt ett hundkäx, fast betydligt större, har jättelokan erövrat en plats i den svenska faunan, särskilt i Syd- och Mellansverige. Den har inga naturliga fiender, är tålig, skuggar och därmed även dödar annan växtlighet då jättelokan kan bli både två och tre meter hög, med en meter breda blad.
– Den är väldigt svårbekämpad och ett utsatt område måste bevakas i flera år efter en utrotning för att växten inte ska få nytt liv, säger Solveig Gunnarsson, landskapsingenjör vid tekniska förvaltningen.

Dessutom innehåller jättelokans växtsaft ämnen som är irriterande mot huden och som i kombination med solbestrålning kan leda till hudirritation och sår.
– Därför vill vi i första hand bekämpa den maskinellt, men tyvärr fungerar inte det i våtmarker där den främst växer, säger Solveig Gunnarsson.

För att hindra en större spridning har Kungsbacka kommun nu fått bidrag på 100 000 kronor från länsstyrelsen för inventering och bekämpning. Därutöver bidrar kommunen med cirka 160 000 kronor för att arbetet ska vara avklarat med rapportering om två och ett halvt år.
– Om vi ska få bukt med problemet så ska vi åtgärda det nu, annars riskerar vi att den sprider sig till fler platser, säger kommunekologen Anders Lundh.
– I dag har vi ett bra utgångsläge i jämförelse med exempelvis Falkenberg där man kan hitta hundratals jättelokor i våtmarkerna kring Suseån, säger Solveig Gunnarsson. 

De gigantiska växterna sprider sig främst i områden i anslutning till olika vattendrag. I Västra Götaland finns jättelokan i stort sett i samtliga kommuner, där Göteborg, Skövde och även Stenungsund uppger att de tvingas lägga en hel del kraft på bekämpning.
I Kungsbacka har åtta platser konstaterats där växten blommar under sommaren. Kungsbacka kommun önskar nu ta emot rapporter om ytterligare lokala förekomster via kommunens hemsida.