Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skäl krävs för prao utomlands

För att Mölndalselever ska få praoplats utomlands erfordras särskilda skäl. Och föräldrarna får stå för alla kostnader och försäkringar i samband med utlandsvistelsen
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden i Mölndal beslutade 1998 att skolans praoplatser skall vara belägna i Mölndal eller dess närhet om inte "särskilda skäl talar för en annan lösning".
Som skäl för beslutet angavs att det ur säkerhetssynpunkt kan vara svårt att få en bild av hur arbetsmiljön är i andra länder. Och avsikten med prao är bland annat att eleverna ska bli bekanta med hemortens näringsliv.
Beslut om praoplatser delegerades då till respektive områdeschefer.
I april i år beslutade utbildningsnämnden att revidera delegationsordningen och beslutet om utlandsprao delegerades till studie- och yrkesvägledarna. För att ge vägledning om vad som kan vara särskilda skäl har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till riktlinjer vid prao utomlands.
Skolan vill bedöma arbetsplatsen
Prao på förälders arbetsplats är ett sådant skäl, prao på arbetsplats som inte finns inom Sverige ett annat.
- De särskilda skälen skall ha direkt anknytning till själva praoplatsen. Förbättrade språkkunskaper gäller inte som särskilda skäl, konstaterar nämndsekreterare Ola Hellström.
Skolan vill ha möjlighet att bedöma det utländska företaget för att se om det har en passande praoplats. Det underlaget åligger det föräldrarna att skaffa fram.
Föräldrarna måste betala tillkommande försäkringar för sin praoelev. De ska dessutom punga ut med eventuella skadestånd som eleven dragit på sig samt täcka kostnaderna för alla resor och uppehälle.
Skolan frånhänder sig ansvaret för alla skador som eleven kan åsamka sig själv eller någon annan under praotiden utomlands.