Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Seger för Partille kommun i striden om skolbyte

Två gånger har föräldragruppen vunnit mot kommunen. Men nu tog det stopp. Förvaltningsrätten avslår gruppens överklagan av beslutet att flytta elever till nya Stadsparksskolan i Partille.
– Vi kommer att överklaga, säger föräldern Jessica Börjesson.

Konflikten mellan kommunen och föräldrar på Björndammen och Furulunds skolor i Partille har pågått i över ett år. Genom demonstrationer, namninsamlingar och överklaganden har föräldrarna försökt få kommunen att ändra sitt beslut att flytta drygt 300 elever i årskurs 7-9 från Björndammen och Furulunds skolor till nya Stadsparksskolan i centrum.

I sitt senaste överklagande till förvaltningsrätten yrkade föräldrarna att det förekom jäv i kommunens handläggning av ärendet och att kommunens beslut strider mot bestämmelser i medbestämmandelagen, kommunallagen, regeringsformen, skollagen och barnkonventionen.

Men förvaltningsrätten anser inte att kommunen brutit mot någon av lagarna eller att politiker eller tjänstemän som varit inblandade i beslutet varit jäviga. Det argumenterar domstolen för i en 40 sidor lång dom som nyligen blev offentlig.

Besviken över domen

Jessica Börjesson som varit en av de drivande i protestgruppen är besviken över domen.

– Den är i grunden välskriven, men vi tycker fortfarande att det gått fel till så vi kommer att söka prövningstillstånd i nästa instans.

Framför allt är hon kritisk till underlaget för beslutet.

– Om man flyttar 300 elever från två skolor så måste man ta in barnens bästa och det anser inte vi att man gjort här. Vi tycker det är fel att domstolen litar på att kommunen gjort en barnkonsekvensanalys när de inte har gjort det.

LÄS MER: Fortsatt strid om skolflytten i Partille

LÄS MER: Flytten av skolor i Partille stoppas

LÄS MER: Kommunalt ja till skolflytt i Partille – nu flyr lärarna

Timtal i telefon

Utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth Torstensson (M), välkomnar domen.

– Det är positivt för oss som kommun att utslaget blev som de flesta politiker ville i demokratisk anda. Och jag är glad över att förvaltningsrätten slår fast att det föräldragruppen påstår är felaktigheter och jäv, inte är det.

Föräldragruppen har misstrott syftet med förflyttningen. Har ni satt barnens bästa i första hand?

– Det har varit jätteviktigt i det vi gjort. Vi gjorde förändringar utifrån att vi vuxit och att vi ska ha en så bra skola som möjligt för alla elever i Partille. Både de yngre och de äldre.

Angela Fasth Torstensson beskriver det senaste året som mycket tufft.

– Sen vi insåg att vi måste göra om beslutet på ett annat sätt har vi haft dialog på mejl och telefon, träffat föräldragrupper och pratat med elever och föräldrar. Ett beslut som föregåtts av så här mycket dialog tror jag inte tagits tidigare i Partille.

Utbildningschefen sades upp

Kommunstyrelsens ordförande, Marith Hesse (M), anser att frågan nu är passé.

– Vi är redan i nästa fas. Men med facit i hand finns det saker som kunnat skötas bättre. Jag förstår att man som förälder kan bli arg, men vi har ett övergripande ansvar att sköta skolan och göra det bra för alla. Här har vi tagit beslut om att de yngre eleverna ska få ha nära till skolan och att vi ska få till en bra kompetensförsörjning och skolhälsovårdsteam. För det krävs fulla klasser och då var det här den bästa lösningen.

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille. Bild: Peter Wahlström
Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille. Bild: Peter Wahlström

Lokalerna i Björndammens skola används nu för att kartlägga nyanlända grundskoleelever. I Furulundsskolan står några klassrum tomma, men de kommer att fyllas med yngre elever allt eftersom kullarna växer.

Är det möjligt att det blir något högstadium i Furulund och Björndammen igen den närmaste tiden?

– Det kan förändras så man ska inte låsa fast sig, men jag ser inte att det skulle hända de närmsta åren. Om Södra centrum byggs som det nu planeras i den fördjupade översiktsplanen kan det hända att det blir en högstadieskola i det området men det ligger långt fram i tiden.

I mitten av oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avsluta utbildningschefen Karl-Olof Peterssons tjänst.

Utbildningschefen var väldigt drivande i den här förändringen. Hade avslutandet av hans tjänst något med detta att göra?

– Det känns inte riktigt rätt att uttala sig om en enskild person. Det är många olika saker som ligger till grund för detta. Skolan står inför stora utmaningar och vi känner att vi vill ha ett nytt ledarskap, säger Marith Hesse.

En termin på nya skolan

Det har gått ett år sedan Jessica Börjessons dotter ringde hem från skolan och berättade att hon skulle tvingas byta skola. Många lärare deklarerade även att de skulle säga upp sig i samband med förändringen. Men i höstas genomfördes flytten och dottern har nu gått snart en termin på den nya skolan.

– Efter förutsättningarna har kommunen löst flytten bra. De har fått nya lärare även om det var först förra veckan som de fick en mattelärare och de har stått utan NO-lärare under lång tid. Men min dotter är inte nöjd och hon säger att de flesta inte är det och vill byta tillbaka, säger Jessica Börjesson.

LÄS MER: Skolan med bäst resultat i Göteborgsregionen

LÄS MER: Betygssnittet på Göteborgsregionens grundskolor

Tre beslut om nedläggning

Beslutet om nedläggning av de två högstadieenheterna som nu behandlats av förvaltningsrätten är det tredje i ordningen. Förvaltningsrätten har vid två tidigare tillfällen underkänt kommunens hantering av ärendet.

Första gången togs beslutet av en tjänsteman, det överklagades av 53 föräldrar. Förvaltningsrätten avvisade överklagan för beslutet som var fattat av tjänstemän var inte överklagningsbart. "Beslutet är således en nullitet och utgör inte ett överklagbart kommunalt beslut", skrev Förvaltningsdomstolen bland annat i sin dom. Kommunen valde då att göra om processen och fatta beslut i Kommunfullmäktige istället.

Nästa beslut togs den 26 mars av kommunfullmäktige i Partille. Även det beslutet överklagades och upphävdes i mitten av maj av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kom då fram till att rubriceringen av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut inte hade varit tillräckligt tydligt. Det framgick inte vad ärendet handlade om.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.