Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regionfullmäktige.

Samsynt sjukvårdsfokus i budgetförslag

Öronmärka bidrag till angelägna områden? Eller satsa brett för mindre hälsoklyftor? När regionens politiker i dag ska debattera budget står sjukvården i centrum. Bara detaljer skiljer förslagen åt.

- Viktigast är att avhjälpa problemen inom psykiatrin och akutsjukvården, säger regionrådet Johnny Magnusson (M), som sedan valet i höstas leder den grönblå majoriteten i Västra Götalandsregionen.

Han tror inte det blir någon särskilt het debatt när de 149 politikerna i regionfullmäktige samlas till budgetmöte i Vänersborg. Regionpolitiken har sällan utmärkts av tydliga politiska konflikter och med det nya samarbetet över blockgränsen är skillnaderna än svårare att se.

Så föreslår till exempel samtliga partier höjda anslag till hälso- och sjukvården, den verksamhet som redan slukar 80 procent av regionens totala budget på 47 miljarder kronor.

- Men vi har olika inriktning när det gäller finansieringen. Vår bedömning är att pengarna behövs i verksamheten och vi vill därför kompensera direkt för ökade kostnader och höjda löner, säger Helene Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen.

Socialdemokraternas långsiktiga mål är att skapa en jämlik hälso- och sjukvård i regionen. I budgetförslaget överförs mera pengar till de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna. Bland annat tillförs nämnden i Göteborg 400 extra miljoner.

- Vi använder alla pengar som finns tillgängliga för att skapa arbetsro i vården. Det är oroande att sjukfrånvaron ökar samtidigt som sjukhusen har svårt att klara ekonomin och hålla vårdgarantin, säger Helen Eliasson.

Jonas Andersson (FP), som tagit över rollen som ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tycker det viktigaste är att riktade satsningar ger utdelning. De grönblå vill därför se en mindre generell höjning av sjukvårdsanslagen.

- Vi väljer att hålla i en del pengar initialt för att vara säkra på att de verkligen leder till de förstärkningar av psykiatrin och akutsjukvården som vi vill göra. Utan öronmärkning finns alltid risken att de hamnar i det berömda "svarta hålet", säger han.

En annan viktig princip i den grönblå budgeten är, enligt Jonas Andersson, att det som tidigare varit projekt nu omvandlas till långsiktiga satsningar. Bland annat görs stora investeringar för att ta fram modernare it-system.

- Det handlar inte om några reformer som allmänheten jublar åt, men att skapa system som bättre kan kommunicera med varandra inom sjukvården är nödvändigt för framtiden. Utan tvekan har it-frågorna varit ett eftersatt område, säger Jonas Andersson

När det gäller kollektivtrafiken, regionens andra stora ansvarsområde, är samstämmigheten mellan de stora partierna total. Regionrådet Birgitta Losman (MP), som efter valet bytte samarbetspartners, är mer än nöjd.

- Jag är stolt över att vi har en "rödgrön" trafikpolitik och att klimat och grön omställning är huvudfrågor i det grönblå samarbetet, säger hon.

Inför 2016 vill både den styrande majoriteten och Socialdemokraterna satsa ytterligare en kvarts miljard kronor på kollektivtrafik. Och man är överens om att taxorna inte får lov att höjas med mer än fem procent.

- Självklart hade det sett annorlunda ut om det varit en ren moderatbudget. Men nu har vi kompromissat och då fick Miljöpartiet igenom sina krav, konstaterar Johnny Magnusson.

Inför 2016 är det bara Vänsterpartiet som föreslår en skattehöjning, på 10 öre. Partiet vill också begränsa taxehöjningen inom kollektivtrafiken till 2,5 procent samt sänka priset på Västtrafiks regionen-runt-kort från dagens 1 685 till 1 400 kronor.

I Sverigedemokraternas budgetförslag märks förslag om en höjning av taxan inom Västtrafik med 10 procent för 2016 och med lika mycket eller mer de kommande två åren.

 

Fakta: VG-regionen

■ Befolkningsmässigt är regionen Sveriges näst största län med drygt 1,6 miljoner invånare.

■ Sedan valet 2014 styr M, MP, FP, C och KD i majoritet. De fem partierna har tillsammans 76 av 149 mandat.

■ Regionfullmäktige har avsatt två dagar åt att diskutera budgeten för nästa år.

■ Debatten inleds i dag med sjukvård som enda ämne på agendan. I morgon fortsätter man med övriga områden.

Regionen ansvarar för:

■ Hälso- och sjukvård – sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, folkhälsofrågor och stöd till personer med funktionsnedsättningar.

■ Kollektivtrafik – regionen äger Västrafik som ansvarar för bussar, spårvagnar, vissa tåg och färjor i hela Västra Götaland.

■ Tillväxt och hållbar utveckling inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism.

■ Av regionens 52 000 anställda arbetar 90 procent i hälso- och sjukvården.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.