Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Samarbete för fler jobb och ökad turism

Ett utökat samarbete mellan kommunerna i Bohuslän ska öka turismen vilket i sin tur ska ge fler jobb och större intäkter.

Företrädare för de elva bohuslänska kommunerna, från Öckerö och Kungälv i söder till Strömstad i norr, har dragit upp riktlinjerna den senaste tiden. Tanken är att alla nu ska dra åt samma håll för att utveckla turismen i området.

En speciell grupp med tiotalet personer från kommuner, region, näringsliv, Västtrafik och turistorganisationer skall jobba vidare med en rad punkter där samarbete och gemensamma satsningar är på väg att genomföras.

Miguel Odhner (S), kommunalråd i Kungälv, är sammankallande. Han konstaterar att det fortfarande finns mycket göra för att stärka samarbetet mellan de bohuslänska kommunerna.

– Vi har en rad områden där kommunerna behöver jobba tätare tillsammans. Ett sådant område är tillståndsgivning för olika turistverksamheter. Där kan det idag spreta en hel del mellan kommunerna samtidigt som vi behöver ha en enighet över kommungränserna. Turisterna bryr sig inte om kommungränser.

Han konstaterar också att man behöver titta närmare på att samordna cykelleder i länet, så som Halland gjort de senaste åren. Vidare nämner han bättre och gynnsammare kollektivtrafik som ska underlätta turismen, en mer samlad information, se till att det finns ett brett utbud av gästplatser i hamnar och kapacitet på hotellsidan för att stärka kunna varumärket Bohuslän.

– Vi har en stomme med saltvatten, skaldjur och sevärdheter som vi ska jobba vidare med och målet är att bli Norra Europas ledande turistregion. Ett samarbete i hela Bohuslän gör det möjligt att nå dit. Vi får inte glömma att det är turistbranschen som idag ger jobb i större omfattning än vad stora industrigrenar gör. Därför är det viktigt att vi i Bohuslän håller ihop i turistfrågorna, säger Miguel Odhner.

En idé är att ha speciella samordnare på tjänstemannasidan som kan jobba med gemensamma frågor över kommungränserna. Tillståndssidan är ett sådant exempel och det kan handla om olika typer av tillstånd som exempelvis utskänkningstillstånd där regelverken idag kan vara olika mellan kommunerna.

Oppositionsrådet i Stenungsund, Bo Pettersson (S) är positiv till samarbetet och menar att arbetet för att stärka turismen i Bohuslän är mycket viktigt för de elva kommunerna.

– Här finns både ekonomisk tillväxt och jobb att hämta och samarbetet har en oerhört stor betydelse för oss i Bohuslän.