Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Fotomontaget visar hur Stenungsunds centrum kan utvecklas. Bild: Strategisk Arkitektur AB

Så ska centrum bli mer levande

Ett nytt resecentrum, 1 000 nya bostäder, fler butiker, kallbadhus och parker. Så ska centrala Stenungsund utvecklas till en levande stad.

I planprogrammet, som nyligen presenterades, beskrivs flera förslag på hur centrumet kan se ut i framtiden. Det handlar dels om redan beslutade satsningar som ett nytt resecentrum och dels om stora bostadsprojekt med cirka 1 000 nya lägenheter, som främst ska byggas på parkeringsytan som finns i dag. Enligt planen ska utbudet vara varierat med både bostadsrätter och hyresrätter. I bottenvåningarna planeras verksamheter som butiker, restauranger och kontor.

Planarkitekterna Marcus Broman och Cecilia Norlander betonar att det här är ett projekt som kommer att pågå under lång tid. 
– Det kanske handlar om 20 år framåt. Planprogrammet ska inspirera, största delen av marken som vi vill utveckla är privatägd och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med fastighetsägarna, säger Marcus Broman.
Samtidigt finns också en riskproblematik kring järnvägen som innebär att det inte går att bygga bostäder för nära spåret. Kommunen vill därför se en utbyggnad av kontorslokaler närmast järnvägen, vilket också skulle fungera som ett bullerskydd för lägenheterna.

Enligt Marcus Broman är visionen att skapa en blandstad som är levande hela dygnet, med spännande arkitektur och stort utbud. I planen finns en hel del förslag på hur Stenungsunds centrum kan bli mer attraktivt. Bland annat genom att använda närheten till vattnet och skapa fler bryggor och pirer med kaféer och sittplatser.
Dessutom planeras en förändring av gästhamnen med nytt hamnkontor och annan service. Det finns också idéer om ett kallbadhus i närheten.
– Vatten är i allmänhet publikdragande. Tidigare har kajen varit mer en baksida utan entréer, men vi ser stora möjligheter att skapa liv och rörelse.

Planarkitekterna betonar också vikten av nya stråk som binder ihop olika delar i centrum. Den populära strandpromenaden ska finnas kvar och förbättras. Däremot finns tankar om att flytta kommunhuset så att marken kan användas till bostäder och även exempelvis hotell eller restauranger.
– Det är en attraktiv plats så vi tycker att man borde se över det. Men det är en helt öppen fråga, säger Marcus Broman.
Planprogrammet, som tagits fram av Stenungsunds kommun i samarbete med Västtrafik, Trafikverket och fastighetsägare, ska på samråd i mitten av januari och cirka en månad framåt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.