Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Översvämningar kan få stora konsekvenser för samhällen. Nu tas riskkartor fram för att ha med i samhällsplaneringen. Arkivbild: Roger Larsson

Riskområden vid havet har tagits fram

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat riskområden för betydande översvämningar och den här gången är orter vid havet med. Stenungsund är ett av områdena som nu behöver göra åtgärder.

Sedan 2009 ingår ett EU-direktiv om översvämningar i nationell lag som innebär att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar för att värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Därför har MSB under 2017 gjort en förnyad översyn av områden i Sverige med betydande risk för översvämning. Den här gången har myndigheten för första gången även tagit med havet när den listat riskområden.
– Förra gången hade vi så dålig höjddatabas att det inte fanns någon anledning att göra det, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert på naturolyckor på MSB.

I översvämningsdirektivet finns tre steg och steg ett handlar om att göra en landsomfattande bedömning av översvämningsrisker och där ingår Göteborg och kranskommunerna Kungsbacka och Stenungsund som tre av 18 riskområden.

Genom att använda sig av kriterierna människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomiska verksamheter har MSB sorterat ut vilka områden som kommer att påverkas mest av en översvämning. Inom alla områden som listats har det funnits översvämningar historiskt.
Översynen som gjorts är ett första steg och nu går översynen in i den det andra steget, där riskhanteringskartor och hotkartor ska tas fram.
– Så nu vidtar ett annat arbete. Länsstyrelsen har arbetat med detta sedan tidigare ihop med Kungsbacka och Göteborg som har upparbetade vägar till oss och länsstyrelsen.

Och nu inkluderas Stenungsund i det arbetet.
– Vi ger länsstyrelsen ett underlag att ta fram nya översvämningskartor. Länsstyrelsen listar sedan risker och tillsammans med kommunerna tar de fram en riskplanering och mål för fokusområdena. Boverket har fått ett regeringsuppdrag där de ska titta på vilka nivåer som ska gälla för nybyggnation och det är en vägledning för kommunen som har ett ansvar för byggandet.

Hur ska Stenungsund tänka?
– Det största förebyggande arbetet att göra nu är att tänka efter vilka åtgärdsplaner som finns om det ska hända och ta fram fysiska krisberedskapsplaner och ha med sig det i samhällsplaneringen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.