Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ringhals vill sälja ut räddningstjänsten

Ringhals planerar att lägga ut hela sin interna räddningstjänst på entreprenad. Oron är stor bland brandmän och interna räddningsbefäl. Men Ringhals ledning anser att förändringen innebär en förbättring.

Förra veckan fattades ett inriktningsbeslut efter en analys av Ringhals egen brand- och räddningstjänstorganisation. Syftet är att samla hela brandorganisationen hos en leverantör. Redan i dag är kärnkraftsverkets brandmän anställda av privata Svensk bevakningstjänst. Nu planerar man att göra samma sak med de interna räddningsbefälen.

Förebilden är kärnkraftverket i Forsmark där man redan har hela organisationen hos en privat entreprenör. De båda verken har dessutom samma vd.

– De har mycket goda erfarenheter och vi ser tydliga fördelar att samla allt i en organisation för att bli mer effektiva, förklarar kommunikationschefen Anna Stålnacke.

Men det handlar också om att spara pengar. Hur mycket beror delvis på hur den planerade upphandlingsprocessen går.

– Men säkerheten går alltid främst. Den tullar vi inte på, säger Anna Stålnacke.

Kärnkraftsverkets förhoppning är att de interna räddningsbefälen frivilligt går över till den nya arbetsgivaren. Annars förlorar Ringhals de värdefulla specialkunskaper som befälen har.

– Skulle det vara så att de som har befattningen i dag inte är kvar i den framtida organisationen kommer utbildningar att göras så att ny personal får motsvarande kompetens, till exempel strålskydd, säger Anna Stålnacke.

Hallands Nyheter har talat med flera personer som tycker att Ringhals-ledningen mörkar de negativa konsekvenserna. Ingen av dem vill dock berätta öppet av rädsla för repressalier.

– Jag får inte uttala mig, säger det tjänstgörande befälet när HN ringer upp.

De interna räddningsbefälen är strålskyddsingenjörer i grunden. De arbetar skift och leder brandmännen vid akuta händelser. Oron för att dessa personer inte vill vara kvar, bland annat för att de befarar sänkta löner i en framtida organisation, är påtaglig.

– Det tar ett antal år att komma in i jobbet. Det här är personer som är kända i alla kontrollrum och som verkligen kan kärnkraftverket, berättar en person med stor insyn.

– Det handlar bara om att spara pengar, fortsätter han. Jag tror inte att de hade vågat driva igenom det här om Ringhals hade haft kvar sin särskilda tillsyn.

Missnöjet i organisationerna handlar också om att man dragit ner på brandmän från fem skiftlag till fyra. Något som lett till kortare ledigheter och sömnsvårigheter. Dessutom är varje styrka bantad från 4+1 man till 3+1. Den extra personen är det interna räddningsbefälet. Brandmännen hävdar att man nu inte har möjlighet att rökdyka. Samma neddragning har skett hos Räddningstjänsten Väst i Falkenberg.

– Där kanske vi pratar om en villabrand, säger en anställd. Här handlar det om det farligaste som finns - kärnkraftsreaktorer. Vi har stora turbinhallar och reaktorbyggnader att tränga in i och måste nu vänta tills deltidskåren i Väröbacka eller Veddige kommer eftersom vi behöver en fjärde man som säkrar vattnet.

– Man äventyrar säkerheten. Får vi en turbinbrand står vi och rullar tummar i 30-40 minuter.

Ringhals hävdar dock att det finns tillgång till vatten på ett säkert sätt och att personal från kontrollrummen kan stötta upp. Det tror inte brandmännen fungerar i en akut situation.

Klart besked om omorganisationen fattas troligen senare i vår. Enligt kommunikationschefen Anna Stålnacke är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, informerad så här långt. Men inte den lokala säkerhetsnämnden i Varberg.