Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Många pekar ut området kring Resecentrum som en plats för brott och bråk på helgkvällar och nätter. Matilda Berntsson känner sig ibland otrygg när hon är på resecentrum ensam.

Resecentrum – en otrygg plats

Resecentrum pekas ut som en av de mest otrygga platserna i Kungsbacka, trots en rad åtgärder de senaste åren.

Politikerna i Kungsbacka har bett invånarpanelen svara på frågor om trygghet. Speciellt vuxna har lyft fram resecentrum som en otrygg plats att visats på under kvällar och helgnätter. 14 procent har också uppgivit att de ofta eller väldigt ofta känner sig otrygga när de tar pendeln på kvällarna.

Under trygghetsvandringar 2007 och 2011 lyftes speciellt tunneln under järnvägen och hissarna till perrongerna fram som stora otrygghetsfaktorer, och dessa kvarstår trots åtgärder.

– Vi har klippt ned en del skymmande växtlighet vid tunnelöppningarna, förstärkt belysningen i tunneln, höjt städnivån och målat om. Vi har också försökt sätta upp speglar för att man ska kunna se in i schakten till trappor och hissar där man upplever att folk kan gömma sig. Men de har slagits sönder, säger Lars Björkman, chef för park och gata i kommunen.

Han har svårt att se att det går att göra fler tekniska förändringar.

– Jag tror egentligen inte att det är utformningen av platsen, utan mer att folk samlas här på helgkvällar och nätter. Jag har hört damer säga att de inte går förbi tunneln efter klockan sex, men jag har inte hört någon som blivit utsatt för något. Jag tror att ryktet är värre än verkligheten, säger han.

Polisen i Kungsbacka är medveten om att resecentrum och området runtomkring är en utsatt plats på dessa tider och har också ökat sin närvaro de senaste åren.

– Vi har också en tanke nu att använda polisens volontärer. De skulle kunna stå vid tunneln och erbjuda sällskap igenom. Problemet är att den svänger så att man inte ser slutet och att det finns dolda utrymmen. En del tycker att det är jätteläskigt, säger närpolischefen Christer Bartholdsson.

Polisen, bussbolagen, brottsförebyggande rådet och nattvandrare samt X-cons (en organisation för före detta kriminella) har nyligen haft ett lyckat projekt för att öka tryggheten på bussarna som nu har permanentats.

Härnäst ska politikerna titta på resultatet av invånardialogen.