Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Spillkråkan har minskat med 20 procent de senaste 15 åren, och är listad som nära hotad av Naturvårdsverket.  Bild: Lennart Hansson
Spillkråkan har minskat med 20 procent de senaste 15 åren, och är listad som nära hotad av Naturvårdsverket. Bild: Lennart Hansson

Rödlistad spillkråka kan försvåra för Landvetter södra

Storsatsningen Landvetter Södra har kallats för ett av Sveriges "hetaste byggprojekt". Men planerna för den nya stadsdelen kan stoppas av en viss rödhårig och rödlistad hackspett – tillsammans med ett 50-tal andra hotade arter.
– Spillkråkan är beroende av stora arealer skog och börjar man fragmentera så försvinner den också. Det blir som en ost som man gör för många hål i. Till slut så ramlar allt isär, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Härryda.

GP har tidigare skrivit om Härryda kommuns prestigefyllda satsning Landvetter Södra – ett alldeles nytt samhälle med plats för 25 000 invånare som är tänkt att bli en knutpunkt längs med den planerade höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås.

LÄS MER: Här planeras en ny stad – mitt ute i skogen

Projektet befinner sig för närvarande i samrådsfas, med det första spadtaget tänkt att tas om två till tre år.

Men för att det nya staden ska kunna växa fram så krävs en exploatering av skogsmarken kring Yxsjön, ett område på nära två tusen hektar av grönska och vatten beläget mellan Mölnlycke, Landvetter och flygplatsen.

Bilden visar hur den nya höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås kan komma att se ut. Vid stationen Landvetter Södra är det tänkt att den nya staden ska växa fram – på mark som i dag är en del av Yxsjöområdet. Bild: Härryda kommun
Bilden visar hur den nya höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås kan komma att se ut. Vid stationen Landvetter Södra är det tänkt att den nya staden ska växa fram – på mark som i dag är en del av Yxsjöområdet. Bild: Härryda kommun

I dessa skogar finner man bland annat Sveriges största hackspett – spillkråkan, samt närmare 50-tal andra rödlistade arter enligt kommunens egna naturvärdesinventeringarna som gjorts på området.

– Fåglar som spillkråkan är beroende av stora arealer skog och börjar man fragmentera så försvinner de också. Det blir som en ost som man gör för många hål i. Till slut så ramlar allt isär, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Härryda.

Fakta: Hit letar sig spillkråkorna

”Spillkråkan behöver grova, levande eller döda träd som den kan hacka ut sitt bohål i. Spillkråkan utnyttjar såväl tidigare bohål, som särskilt uthackade sovhål för att övernatta. Den häckar relativt ofta även i gamla bohål. Asp är det vanligaste boträdet, men häckningar hittas även ofta i tall och i sydligaste Sverige även i bok.”

”Spillkråkan är en nyckelart i skogen vars bohål utnyttjas av en mängd djurarter. De gamla hålen är ofta boplatser för arter som salskrake, knipa, skogsduva, pärluggla, mård och fladdermöss. Slaguggla och hökuggla häckar ofta i högstubbar som brutits av i höjd med ett gammalt spillkråkebo.”

Källa: Skogsstyrelsen

Naturskyddsföreningen i Härryda har tillsammans med Göteborgs ornitologiska förening och den ideella föreningen Skydda Skogen ett pågående projekt som självuttalat handlat om att värna om Yxsjöområdet och dess biologiska mångfald, som de menar hotas förstöras till förmån för Landvetter Södra.

– Då försvinner det på sikt. En del av alla dessa arter är sådana som bara finns på ett ställe.

Ringmärkning av en spillkråka. Den rödhåriga hackspetten är den största av sitt slag i Sverige och är sedan 2020 klassad som en hotad art av Världsnaturfonden. Bild: Bengt Nilsson
Ringmärkning av en spillkråka. Den rödhåriga hackspetten är den största av sitt slag i Sverige och är sedan 2020 klassad som en hotad art av Världsnaturfonden. Bild: Bengt Nilsson

Nya direktiv från EU

Nu kan potentiella, nya direktiv från EU komma att försvåra, eller rentav omöjliggöra, kommunens miljardprojekt. Detta efter att EU-kommissionen lämnat in ett förslag om ett ökat och mer strikt skydd av landområden inom unionen.

Förslaget, som främst lär påverka den svenska glesbygden och dess skogsområden, är för närvarande uppe i EU-domstolen där ett beslut väntas komma under våren 2021.

LÄS MER: Nya staden i skogen splittrar politikerna

Michael Olsson tror att EU-domstolen kommer att skärpa reglerna. Ett beslut som skulle innebära att skogsområdet, som saknar en motsvarighet i Västsverige sett till storlek och variation, får andra förutsättningar i den mån om hur den kan exploateras.

– Jag hoppas på att EU markerar att det här är en viktig fråga som Sverige måste ta tag i. Stora områden som dessa måste bevaras, och gör man det så blir det en resurs för regionen. Visst behöver vi bostäder men kanske inte i dessa områden. För framtiden blir det här mer värdefullt än om det finns bostäder här.

Den 20 november genomfördes en tredje naturvärdesinventering i området kring Yxsjön. Tabellen visar var de skyddade arterna förekommer.
Den 20 november genomfördes en tredje naturvärdesinventering i området kring Yxsjön. Tabellen visar var de skyddade arterna förekommer.

Svårt att balansera stad och natur

Kommunen är för sin del övertygad om att den biologiska mångfalden kan bevaras samtidigt som en stad växer fram på samma mark.

– Framför allt så handlar det mest om att inte bygga där man vet att bevaringsvärdena är som störst. I samband med samrådet i våras så gjordes en karta där vi pekade ut stora ytor som kommer fortsätta vara natur efter att man bebyggt, säger Peter Wallentin, plan- och bygglovschef på Härryda kommun.

LÄS MER: Nya lösningen: kan kraftigt förstärka tågtrafiken mellan Göteborg och Borås

Vad gäller de nya direktiven så har kommunen fått till sig ett första utkast, som man med hjälp av Länsstyrelsen får ta ställning till när väl beslutet tas från EU:s sida.

– Klart att det kommer att påverka på ett eller annat sätt. Det man hört är att det kan betyda att reglerna och lagstiftningen skärps.

Hur kommer det att påverka bygget?

– Just nu är vi i en fas på övergripande nivå, men det kommer bli en utmaning i att hitta en bra utformning mellan stad och natur. Det här ska man inte förhasta, och vi har gott om tid för att hitta de arterna som måste skyddas.

– Sedan så blir det som i alla exploateringsområden – en process, där man får se om man kan bygga Landvetter Södra som man hoppats på.

Fakta: Kommunens inställning till naturen kring Yxsjön

”Grundprincipen är att i första hand undvika att utvecklingen medför negativ påverkan på de skyddade arterna och deras livsmiljö och i andra hand att den negativa påverkan minimeras genom att skydds- eller kompensationsåtgärder genomförs. All negativ inverkan på förekomst av skyddade arter kan komma att föranleda krav på dispens från Artskyddsförordningen. Det är Länsstyrelsen som meddelar dispens mot artskyddsförordningen.”

Källa: Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra.

GP satsar på Härryda – missa inte det senaste!

Nu kan du få alla våra nyheter och fördjupande reportage om Härryda som en liten notis direkt till din telefon.

Klicka på följ-ikonen här intill vid taggen Härryda!

Alla artiklar om Härryda hittar du även på gp.se/västsverige.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.