Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Steinar Walsö Kanstad efterlyser den goda viljan att samarbeta.

Råd efterlyser samarbete

Ett råd som hamnar i vår situation är ett haveri för demokratin. Nu måste vi hitta den goda viljan att dra åt samma håll. Det säger Steinar Walsö Kanstad, vice ordförande i Härrydas handikappråd.
- Vi kan lika gärna avveckla handikapprådet som det fungerar i dag, säger Steinar Walsö uppgivet när GP träffar honom i den dallrande hettan hemma i trädgården i Härryda.

Anledningen är den delvis mycket kritiska revisionsrapporten om handikappomsorgen i kommunen (se artikel i GP den 3 juni).

I hagen intill vilar några hästar i det höga gräset, hela omgivningen andas lugn och ro. Även Steinar Walsö. Men bakom den lugna ytan bubblar det av ilska och upprördhet över hur, enligt honom, enskilda människor med funktionsnedsättning får betala priset för prestige och inkompetens. Och Steinar Walsö skräder inte orden.
- Förr hade vi ett fantastiskt bra handikappråd under lång tid. Det fanns en dialog, man lyssnade till vad vi hade att säga. Det fanns en ömsesidig respekt, säger han.

- Sen förändrades organisationen av handikappomsorgen och nu fungerar inte längre samarbetet. Vår trovärdighet ifrågasätts, kommer vi med kritik blir vi utskällda och otrevligt bemötta. Ofta blir vi inte ens rådfrågade utan får bara information om beslut. Och våra medlemmar frågar oss hur vi kunde gå med på detta.

Handikappomsorgen är enligt Steinar Walsö en organisation som rent administrativt säkert fungerar bra, men inte ute i sista ledet, ute bland brukarna. Han radar upp flera fall där brukare av ibland outgrundliga skäl har kommit i knipa och fått försämrad livskvalitet. Som exempel nämner han en person i ett gruppboende som inte kan besöka sin familj eftersom vederbörande inte får ta med sig sina mediciner hem, trots att läkare godkänt det, eller en pojke som plötsligt tappar dramatiskt i vikt. Efter utredning visar det sig att han blir matad av inte mindre än drygt 20 personer i veckan. Personalens schemaläggning är sådan. En effektiv schemaläggning för personaladministratören kanske, men inte anpassad till pojkens behov.

- Tar vi upp enskilda fall i rådet får vi skäll. Men det är ju ofta genom att exemplifiera med enskilda fall som vi kan visa på en generell brist, hävdar han.

Bland orsakerna till problemen i omsorgen ser Steinar Walsö politiker som har men inte vill ta ansvar och tjänstemän som inte vill synas. Men även ute i verksamheten bland personalen ser han brister.
- Det finns en vilja att göra ett bra jobb, men viljan räcker inte alltid till. Det fattas också kompetens. Personalen behöver emellanåt bättre utbildning, hävdar Steinar Walsö.

Men genomgående handlar det om en ovilja och en oförmåga att konstruktivt bemöta kritik. Enligt Steinar Walsö väljer man i alla led att lägga locket på.
- Gör man så kan det ju aldrig bli bättre, säger han och slår uppgivet ut med armarna.

Nu efterlyser han ett större politiskt ansvarstagande och vilja att göra något.
- Vi måste hitta den goda viljan att dra åt samma håll, säger han och vädjar till både tjänstemän och politiker.

- För oss som inte är politiska representanter är ju handikappfrågorna en del av våra liv. Vi finns bland de det berör. Vi har kompetens. Lyssna på oss!