Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

1/10

Polischefen: "Absurt och oförskämt"

Rättsläkarens och kriminalteknikernas ord vägde tidigt tungt i Anna-utredningen. De utlåtandena säger sig utredarna aldrig haft anledning att betvivla. – Några medicinska experter är vi inte. Och det är inte Sonny heller, säger Cecilia Bergstén.

Polisen anser att de har lagt ner stor kraft på att bringa så mycket klarhet som möjligt kring Anna Spång-Lyngs död. Lokalpolisområdeschef Christer Bartholdsson reagerar kraftigt över Sonny Björks antydan att utredningen skulle ha forcerats i syfte att putsa uppklaringsstatistiken.

– Jag har territoriellt ansvar för det som sker i Falkenberg. Jag skulle aldrig någonsin, på något sätt, gå med på att ett ärende hanteras på det sättet. Det är absurt och oförskämt att lägga fram något sådant, säger Christer Bartholdsson.
 

Utredarna trygga i sin slutsats

Trots den hårda kritiken känner sig utredarna trygga med den slutsats som de anser har sammantaget störst sannolikhet: en fallolycka utan inblandning av någon annan person. Den slutsatsen vilar tungt på rättsläkarens bedömning och den kriminaltekniska analysen. 

Det är just de delar som nu ifrågasätts starkast av Sonny Björk som granskat fallet sedan i våras. Kroppens placering i förhållande till taket, de skador som han har lyft fram som oförklarade och den höga alkoholkoncentrationen är delar som utredarna säger sig aldrig ha haft anledning att ifrågasätta. 

– Skulle det komma fram en massa felaktigheter så får vi förhålla oss till det. Men det är inte riktigt vår roll att överpröva rättsläkaren, säger förundersökningsledare Håkan Rolfsgård.

– Och går det överhuvudtaget att säga hur man faller när man faller från ett tak? Det ifrågasätter jag starkt. Jag vill hävda att det är omöjligt att avgöra eftersom vi inte vet hur det har gått till, säger Cecilia Bergstén, chef för polisens rotel för grova brott.
 

Hänvisar till rättsläkaren

Utredarna säger sig ha fullt förtroende för kompetensen hos både rättsläkare och tekniker i det här fallet. Den detaljerade kritiken kring obduktionen hänvisar de vidare till rättsläkaren.

– Några medicinska experter är vi inte. Och det är inte Sonny heller, säger Cecilia Bergstén apropå de oförklarade skadorna som lyfts fram som en brist i obduktionsprotokollet.

Att bara två av 22 säkrade spår skickades för analys är inte något märkligt i sig, anser utredarna. Exempelvis är cigarettfimparna svåra att knyta till händelsen i tid och rum. En eventuell dna-träff på en fimp hjälper inte utredningen speciellt mycket i just det här fallet, menar Håkan Rolfsgård.

– Jag fick avgöra vad för analyssvar som skulle kunna ge mig något att jobba vidare med, säger han.
 

"Inte med hundraprocentig säkerhet"

Smutsen under Annas fötter överensstämde med takets färg rent utseendemässigt, menar Håkan Rolfsgård. Men kan man med stöd i det tekniska slå fast att hon har varit på taket?

– Inte med hundraprocentig säkerhet skulle jag säga, säger förundersökningsledaren.

Att det bara hittades ett enda identifierbart fingeravtryck, och inte ett enda från Anna, är inget som utredarna har reagerat över. Inte sällan skickas föremål på analys utan att få något resultat alls i retur, menar Rolfsgård.

Familjens upplevelse är att polisen tidigt anpassade utredningen efter teorin att det rörde sig om en olycka. Officiellt var det en mordutredning i fem dagar.

Bedrevs verkligen mordutredningen fullt ut i fem hela dagar?
– Ja, fast mot bakgrund av de här initiala bedömningarna som ändå gjordes. Att varken rättsläkaren eller kriminalteknikern såg tecken på någon annans inblandning, säger Cecilia Bergstén. 
 

"Ingen mordutredning"

När det gäller de förhör som hållits – och de förhör som inte hållits – ser polisen inte heller någon anledning till självkritik. Informationen kring den eventuella hotbilden följdes aldrig upp. Att kolla upp de namngivna personernas alibi såg polisen ingen anledning att göra.

– Nu var det ju ingen mordutredning och jag kände mig helt trygg i den bedömningen, säger Cecilia Bergstén.

Att de sociala kontakter som Anna eventuellt hade, via dator och telefon, inte blev fullt kartlagda förklarar polisen delvis med svårigheterna som det nya datalagringsdirektivet har medfört.

– Vi fick inte ut allt. Det vi fick via telefonen gav ingenting och datorn hade vi ju inte plockat in, säger Håkan Rolfsgård.

Men hur kan man säga att det inte finns något som tyder på att hon har haft några kontakter när man vet så lite om det digitala?
– Av de media som vi har tagit del av så fanns det, vad jag minns, ingenting som gav för handen att det var en kvinna som levde under hot, säger Christer Bartholdsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.