Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Personalen ska leda verksamheten på Orustboende

Medarbetarna på två avdelningar i särskilda boenden ska få mer att säga till om. Större inflytande och eget ansvar ska förhoppningsvis öka trivseln.

Det handlar om en driftsform där personalen får större möjlighet att påverka planering och budget.

– Vi tar ned intraprenaden till avdelningsnivå och det tror jag inte är prövat någon annanstans, säger Ymer Ilirzon, verksamhetschef för vård och omsorg i Orust kommun.

Avdelningen Vinrankan på Ängsviken i Henån, och Solängen på Fyrklövern i Svanesund, blir från och med årsskiftet självstyrande under en tid av två år.

Kommunala verksamheter som har intraprenaddrift finns på många håll i landet. Efter upphandling får en verksamhet egen budget med medel från kommun eller landsting. Personalen är fortsatt kommunanställd men med större eget ansvar. Syftet är ökad delaktighet och inflytande. Det förekommer inom äldreomsorg men även inom skola, individ- och familjeomsorg samt LSS (lagen om stöd och service).

– I Orust finns en vilja, politiskt och i ledningen, att driva intraprenad. Nu får verksamheterna möjlighet att frivilligt besluta om de vill pröva detta, säger Ymer Ilirzon.

Bland fördelarna nämner han medarbetarnas möjlighet att påverka planering och budget. Anhöriga och brukare finns med i teamet på regelbundna träffar. Medbestämmandet blir viktigare och tydligare.

– Medarbetarna känner större motivation. Det bör bli lättare att attrahera ny personal och att behålla den. De lägger själva sina scheman.

Däremot blir det ingen ekonomisk vinst. Budgeten blir densamma som idag. Men ett eventuellt överskott går tillbaka till brukarna som tillsammans i teamet bestämmer vad det ska användas till.

Under resans gång vill utskottet för omsorg följa upp arbetet. Efter fyra månader blir det ett första uppföljningsmöte.

– Personalen kommer ju kunna jämföra arbetet med det traditionella arbetssättet, ur ekonomiskt, personalpolitiskt och kvalitetsmässigt perspektiv, säger Ymer Ilirzon.

Han skulle välkomna om någon i forskningssyfte skulle vilja se på Orustmodellen, att driva intraprenad på avdelningsnivå.

– Efter projekttiden får vi se hur vi går vidare. Förhoppningsvis ger det ringar på vattnet så att fler vill vara med. Möjligheten att starta gavs till hela kommunen, men det var bara två enhetschefer och två avdelningar som visade intresse.

Nu planeras ett studiebesök på Tubberödshus på Tjörn som drivs i intraprenadform, och ett i Helsingborg där ett större äldreboende drivs på samma sätt.