Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Pedagogen kan bli skola igen

Den gamla lärarhögskolan, Pedagogen, kan komma att användas för ny skolverksamhet. Men den här gången handlar det inte om att utbilda lärare utan dagisbarn och grundskoleelever i närområdet.
Just nu står lokalerna på cirka 36 000 kvadratmeter i princip tomma. Byggföretaget JM äger fastigheten och marken och funderar på vad den ska användas till. En möjlighet är att bygga bostäder, det vill säga riva alltihop och bygga nytt. Men nu pågår samtal mellan kommunen och JM där ett markbyte diskuteras. Pedagogen i utbyte mot den angränsande Lindhagaskolan och obebyggd mark i Ingemantorp i Lindome, mark som i båda fallen ägs av kommunen.
- Förutsättningen för att det här ska bli aktuellt är att det är bra för skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Bergfelt.

Ärendet har därför varit ute på remiss på barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen, Bou, som i sitt yttrande ställer sig positiva. Även Bou-nämnden ställer sig bakom förslaget.
Tanken bakom att göra om en del av Pedagogen till skola och förskola är den framtida befolkningsutvecklingen i området. I Eklanda kommer inom kort den befintliga Eklandaskolan att ha nått taket för antalet elever och någon utbyggnad är inte möjlig. Redan 2010 behövs mer utrymme och år 2015 kommer det att saknas plats för 5-6 klasser enligt kalkylerna.

Lindhagaskolan skulle i sin helhet kunna flyttas till Pedagogen, inklusive fritidsgården och skolan skulle få tillgång till en sporthall, något man saknar i dag. I Pedagogen finns
i dag två sporthallar. Lindhagaskolan, som är en barackskola, skulle då rivas och marken användas för nya bostäder.
- Hur den slutliga organisationen skulle se ut måste vara en dialog med verksamheten, säger Lars-Erik Larsson, förvaltningschef på Bou. Även information till föräldrar och elever och möjligheter att diskutera skolans utformning är viktig.

Han ser dock en massa fördelar med Pedagogen.
- Det finns så mycket ytor som möjliggör att vi kan få en modern och framåtsyftande skola, säger han.
Med det menas en skola som till skillnad från exempelvis den gamla Lindhagaskolan har lokaler som är anpassade till dagens behov.
- Man kan tänka sig en profilerad skola med särskilda inriktningar, att ha andra typer av elevgrupperingar där eleverna går igenom skolan i olika takt, anpassad till deras individuella behov och sätt att lära sig på. Det skulle vara spännande om vi vågade tänja på gränserna, säger Lars-Erik Larsson.

Som mest tänker man sig att 500 elever och upp till sex förskoleavdelningar skulle vistas i Pedagogen. I framtiden skulle Pedagogenskolan bli en gemensam skola för elever från Bifrost, Eklanda, Fässberg, Bosgården med flera. Den sammanlagda ytan skulle uppgå till cirka 15 000 kvm, enligt Hans Bergfelt. Återstår cirka 20 000 kvm. För detta finns det också planer.
- Bland annat skulle en del annan kommunal verksamhet kunna flytta dit, till exempel vård och omsorg på Göteborgsvägen. Fastigheten skulle då kunna få ett större värde med nya Mölndals centrum, säger Hans Bergfelt.

Han är också öppen för att använda en del av ytorna till småföretag.
- Och varför inte en ny Polishögskola, som bland andra Borås hoppas få. Det hade jag kunnat tänka mig.

Den ekonomiska kalkylen för att bygga om Pedagogen jämfört med att bygga nya skollokaler väger med kraftig övervikt till fördel för en ombyggnad. Enligt Hans Bergfelt skulle nya skolor kosta cirka 20 000 kronor per kvm. En ombyggnad av Pedagogen skulle bara kosta hälften, det vill säga 10 000 kronor per kvm. Sen är det bara att räkna.