Lena Bjurström (C), Pia Gillerstdt (S), Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (C), Anna Vedin (M) och Miquel Odhner (S) presenterade Kungälvstrion. Bild: Martina Liljedahl

Oväntad lösning på nytt styre i Kungälv

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet kommer att styra Kungälv tillsammans. I fokus ligger kommunens ekonomi.

– Valresultatet öppnar för alla möjliga alternativ men vi vill inte ha ett parlamentariskt kaos, sa Lena Bjurström, Centerpartiets andra namn i kommunvalet.
Ledordet på presskonferensen som de tre partierna kallat till på tisdagen var ansvar. Företrädare för S, M och C förklarade att de vill ta ansvar för Kungälv, invånare och medarbetare genom att styra upp kommunens ekonomi och bromsa utbyggnadstakten.
- Ett handslag är ett handslag. Vi kommer inte att svika varandra eller Kungälvsborna utan ta ett gemensamt ansvar i fyra år, säger kommunstyrelsens nuvarande ordförande Miguel Odhner (S). 

Han och det nuvarande oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) har de senaste åren varit varandras största kritiker. Nu ska de leda kommunen tillsammans. 
Att de lyckats komma överens beror på att de bara har pratat politik och inte alls person eller poster, förklarar de.
– Vi är överens om ett finanspolitiskt ramverk. Det kan uppfattas som en lide udda konstellation men där är vi lika i ansvarsfrågan och synen på välfärden, skola, vård och omsorg, säger Anders Holmensköld (M).
Partierna är överens om att de kommande åren ha ett överskott i kommunens ekonomi på 100 miljoner kronor för att klara kommande investeringar. De är också överens om att varje reform som presenteras ska vara fullt ut finansierad.

Dessutom drar Kungälvstrion i bromsen vad gäller kommunens expansion.
– Vi är överens om att lagom är bäst. Det har gått lite för fort, säger Ove Wiktorsson (C).
– Vi har gått från hundra miljoner i investeringar till 600-700 miljoner. Hade vi gått till en bank som privatperson hade vi inte fått låna en krona, säger han till GP.
Det går inte annat än att dra slutsatsen att det väntar tuffa besparingar i Kungälv, men enligt Anna Wedin (M) är målet att elever och brukare inte ska märka av åtstramningarna.
– Vi måste klara av att göra det utan att det går ut över dem. Det kommer att bli tufft men det ska bli så bra som möjligt för alla. Om en månad ska Kungälvstrion presentera sitt politiska program samt vilka företrädare som föreslås för olika politiska poster.

Att det skulle bli en blocköverskridande överenskommelse kom som en överraskning för Socialdemokraternas nuvarande samarbetspartners.
- Det var lite oväntat. Vi har haft samtal. Vi har tyckt att den här majoriteten har haft ett bra samarbete. Eftersom Socialdemokraterna backade tre mandat har vi föreslagit ett delat ledarskap men Socialdemokraterna var inte intresserade av det, säger Maria Kjellberg (MP).
Hon befarar att styret nu kommer utgå helt från ekonomin i stället för som den nuvarande majoriteten kommit överens en balans mellan ekonomi, behov och kvalitet.