Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Orusts kommunstyrelse får skarp kritik

Kommunstyrelsen från förra mandatperioden får skarp kritik från revisorerna. De är nöjda med årsredovisningen för 2014 men anser inte att kommunstyrelsen ska få ansvarsfrihet.

Kommunens revisorer är inte nådiga i sin kritik mot kommunstyrelsen på Orust från förra mandatperioden. I samband med granskningen av årsredovisningen för 2014 rekommenderar de fem revisorerna enhälligt att inte bevilja ledamöterna ansvarsfrihet.

– Man kan inte köra allt i botten. Och det går inte att skylla på det som hänt med Henåns skola. Det är så mycket mer, säger Birgit Strömberg, ordförande i revisionen.

Hon skulle ha velat att kommunstyrelsen tidigt drog i bromsen. Det handlar om att följa budget och att dra ned på investeringstakten.

– Varför renovera tre skolor på en gång? Man kan inte få allt på en gång, säger Birgit Strömberg.

Hon tillträdde som revisor i november 2014 och fick snart det digra arbetet med att gå igenom årsredovisningen. I kväll samlas fullmäktige och har att ta ställning till revisorernas rekommendation.

– Om de håller med oss får de presentera åtgärder. De styrande har sagt att de ska komma med kraftfulla åtgärder, fortsätter Birgit Strömberg.

Inga Göransson (C) tillträdde som vice ordförande i kommunstyrelsen i april 2014. Hon är den som skriftligen har svarat revisorerna.

– Det ligger en hel del i kritiken. Vi har kanske inte alltid gjort uppföljningar och återkopplat. Men de återkommande problemen med Henåns skola har medfört kostnader som kan kasta den bästa prognosen över ände, säger hon.

I januari 2014 beslutade exempelvis fullmäktige att skjuta till 17 miljoner kronor från ett tänkt överskott till skolan. Samtidigt skenade kostnaderna iväg för omsorgen.

Renoveringen av de tre skolorna, Henån, Ängås och Varekil, anser dock Inga Göransson var nödvändiga.

– Alla tre var påbörjade och vi var tvungna att gå vidare. Det fanns dock andra investeringar som vi väntade med, säger hon.

Rutiner för särskild prövning av inköp, vakanstillsättning och beviljande av övertid infördes inte förrän i oktober.

– Det kanske kunde ha gjorts lite tidigare, men det fanns en hake. Vi var tvungna att ha sommarvikarier till omsorgen, fortsätter Inga Göransson.

Rutinerna medförde enligt henne att driftskostnaderna minskade med minst 2,5 miljoner kronor.

Nu blir det upp till fullmäktige att ta ställning. Några av ledamöterna i den tidigare kommunstyrelsen ingår i den nya. Vid en votering ska de inte delta.

– Men även om fullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen så kan vi fortfarande ingå i den nya, säger Inga Göransson.

Fakta: Om revisorernas kritik

Kommunstyrelsens verksamheter har inte bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande.

En dålig budgetdisciplin och ett stort underskott i förhållande till fullmäktiges budget 2014 är anmärkningsvärd.

Måluppfyllelsen för 2014 är mycket låg, både finansiellt och verksamhetsmässigt.

Resultatet är inte förenligt med fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens styrning och interna kontroll har inte varit tillräcklig.