Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lennart Wassenius är glad över att stationsmiljön blir säkrare, men framhåller vikten av en ny bana för fjärr- och godståg norr om sjön Aspen. Bild: Martina Liljedahl

Ombyggnad av järnvägen dämpar bullret i Lerum

Ett fjärde spår genom Lerum och ombyggnad av stationen ger förutsättningar för något fler tåg och bättre punktlighet. En efterlängtad effekt kommer att bli mindre buller och vibrationer.

Lerum delas av såväl Västra stambanan som E 20 vilket gör att det konstant ligger en bullermatta över samhället. Men om några år kan det vara betydligt tystare i centrum. Ett rejält bullerskydd, eventuellt i betong planeras på båda sidor av järnvägen. 
– Det här räknas som en väsentlig ombyggnad och då har vi andra nationella riktvärden för buller än för befintlig bana som vi måste klara genom skyddsåtgärder, förklarar Trafikverkets projektledare Emma Stemme.

Ökad säkerhet

I förra veckan hölls ett samrådsmöte om den järnvägsplan som nu håller på att tas fram och som ska vara klar i höst där Trafikverket presenterade hur långt det hade kommit. 
Ett 50-tal personer deltog i mötet. En av dem var Lennart Wassenius engagerad i järnvägsföreningen, och under många år ett tungt namn i kommunpolitiken i Lerum samt den som stoppade Trafikverkets planer på ytterligare två spår för fjärr- och godståg genom Lerum för tio år sedan. 
– Det här är något helt annat. Då var det tio kilometer, nu är det en kilometer med ett ytterligare spår. Det finns flera bra saker med det här. Säkerheten ökar genom att fjärrtågen flyttas ut på ett ytterspår. Robustheten i järnvägsnätet ökar och det blir mindre buller och vibrationer, säger han.

Lång byggtid

Det enda han har invändningar emot är den långa byggtiden - två år med start 2022. Tågtrafiken ska i princip gå som vanligt och bygget ske etappvis. Störningarna består i stället av att det måste gå många tunga transporter av grus och schaktmassor genom centrala Lerum samt av ökat buller som värst kommer störningarna vara 2023, och de kan då även förekomma nattetid. 
– Bullerstörningarna kommer genom planerade bullerskyddsåtgärder på sikt att minska men under byggtiden kommer störningarna tillfälligt att öka, säger Emma Stemme. 

När arbetet med att planera punktinsatsen startade var tanken att tågen skulle kunna vända i Lerum, men trafikutredningar under projektets gång har visat att de kan gå hela vägen till Alingsås där det nyligen byggts vändspår. I Lerum ska det finnas möjlighet att vända lokaltåg vid behov men det är inte planerat att så ska ske, enligt Emma Stemme.
Den största förändringen blir i stället att det byggs ytterligare ett spår mellan järnvägen och E20 för trafik som inte stannar i Lerum och att den mindre plattform som i dag finns närmast stationen tas ur bruk.
– Alla som ska stiga på eller av i Lerum kommer att resa från mittplattformen i framtiden och tåg som inte stannar i Lerum kommer samtidigt att kunna passera på de båda yttre spåren, säger Emma Stemme.

Hur bullerskyddet ska utformas diskuteras nu med Lerums kommun. Parallellt tas en vibrationsutredning och en miljökonsekvensbeskrivning fram. 
Kostnaden för projektet väntas bli omkring 300 miljoner kronor. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.