Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nybygge efter 20 år

Omkring 140 bostäder byggs i Kode de kommande åren. Det är första gången på över 20 år som nu villor och lägenheter uppförs på orten.
Kode ska bli mer attraktivt, heter det i de mål som fullmäktige i Kungälv satt upp. I våras antogs detaljplanen för Guntorp Södra, där den första etappen av utbyggnad börjar.
Det handlar om ett 40-tal bostäder utmed Hedsvägen mot Solberga, strax efter järnvägsövergången, fördelade mellan tolv hyresrätter - tvåor och treor i tvåplanshus - och friliggande villor och parhus med äganderätt. Området avgränsas av befintlig bebyggelse i öster och av ett höjdparti i väster. I norr vetter området mot en smal dalgång med öppen mark.
Bygget påbörjas i höst, och inflyttning sker inom ett år. Senast bostäder byggdes på orten var på 80-talet.
- Det ser likadant ut i de flesta av kommunens småorter. I Kode byggdes mycket under 70-talet, mest villor, och det är det som är problemet nu; många har blivit äldre och vill sälja sina bostäder och flytta till något mindre, säger Karoline Rosgardt, planchef på Kungälvs kommun.
Mindre lägenheter efterfrågas också av unga som letar efter ett första eget boende. Situationen är likartad i Ytterby där centrum fräschats upp och i Romelanda där nya bostäder planeras.
I Kode är reningsverket en bromskloss. Innan fler än 40 bostäder kan byggas måste verket, som stod klart i början av 70-talet, byggas ut eller byggas om. Det har i dag inte kapacitet att ta emot avfall från många fler invånare.
- Det kanske inte har satt stopp för byggnationen, men det har ju varit på tapeten att man inte kan bygga ut Kode innan reningsverket byggs ut. Det där går hand i hand, säger Agneta Atterstig, plantekniker på Kungälvs kommun.
I den andra etappen är tanken att bygga cirka hundra bostäder en bit västerut på Hedsvägen. Målet är blandad bebyggelsestruktur med både villor, radhus och lägenheter. Husen kommer att stå klara inom några år. När detaljplan för området tas fram, kommer en dialog att föras med invånarna kring hur samhället ska utvecklas i fråga om service, kommunikationer och möjlighet till rekreation.