Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Nya bostäder krockar med försvarets skjutfält

Första steget är taget mot ny bebyggelse i Västra Balltorp. Kommunstyrelsen har gett klartecken för att upprätta en detaljplan. Men det finns hinder på vägen. Militären är det största.
I en första omgång kan det bli fråga om 210 nya bostäder i Västra Balltorp, i området söder och väster om Blixåsberget, och de kommer som närmsta granne att ha Hills golfbana.

Enligt det planprogram som stadsbyggnadskontoret tagit fram och som kommunstyrelsen nu godkänt rör det sig om både friliggande småhus och flerfamiljshus med som mest tre våningar.

För motocrossbanan innebär det att denna måste flytta, liksom troligen även modellflygklubben som behöver ett nytt flygfält. Den svåraste nöten att knäcka blir dock Sisjöns skjutfält.

Skyddsområdet avgörande
- Det handlar om hur stort skyddsområdet måste vara runt skjutfältet, förklarar planarkitekt Jan Kristoferson.

Stadsbyggnadskontoret har utgått från de gränser som lades fast 1994.

Nu ska dock omfattningen av skyddsområdet miljöprövas av länsstyrelsen.
- Det blir helt avgörande för hur vi kan gå vidare och hur den fortsatta utbyggnaden av Västra Balltorp kommer att se ut, säger Jan Kristoferson.

Starkt riksintresse
- Försvaret är ju det starkaste riksintresse vi har och länsstyrelsen kan i princip köra över kommunens planer om de kolliderar med militärens.

Men så långt ska det inte behöva gå, det handlar i så fall om att justera placeringen av bostäderna till de nya skyddsgränser man kommer fram till.

Och att flytta skjutfältet är inte så troligt. Det placerades förvisso där under en tid när området var på tryggt avstånd från tät bebyggelse, men mycket har hänt sen dess.

Marken ägs dock av försvaret och att hitta ny mark för ett skjutfält på acceptabelt avstånd från Göteborg låter sig nog inte göras så lätt, tror Jan Kristoferson.

Vill vinna tid
Nu tar det ungefär ett år innan besked kommer om vilka skyddsgränser som gäller, men för att vinna tid ska stadsbyggnadskontoret arbeta parallellt med att ta fram en detaljplan för området.

Tidsperspektivet fram till första spadtaget vågar Jan Kristoferson dock inte spekulera i.
- Men det här är bara första etappen, säger han. Kommunen har under många år köpt på sig mark och hela området skulle kunna tåla cirka 2 000 till 3 000 lägenheter.

Den långsiktiga planen är att bygga en blandstad med både höga och låga hus.