Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya bostäder i Landvetter dröjer

Härryda kommun får bakläxa på en detaljplan som skulle sätta fart på utbyggnaden av Landvetter centrum. Nu tyder allt på ökade kostnader och att bygget blir försenat.

Detaljplanens syfte är fler bostäder i centrala Landvetter där det finns service, kommunikationer och idrottsplats bland annat.

– Vi pratar mycket om att skapa möjligheter för fler bostäder och att förtäta centrum. Jag tycker det är jättetråkigt att länsstyrelsen då sätter käppar i hjulet för oss, säger kommunalrådet Per Vorberg (M).

Beslutet från länsstyrelsen kom dagarna före jul så han vet inte hur kommunen kommer att agera, överklaga eller göra omtag av planen. Det lär bli ytterligare kostnader för kommunen men det är inget han kan sätta någon prislapp på i dagsläget.

Håkan Jacobsson är chef på kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

– Det var en utredning som inte slutredovisats då fullmäktige antog planen, men vi menar att den var det. Detta visar på vilka svårigheter vi har, med oerhörda krav på utredningar.

Länsstyrelsebeslutet får konsekvenser för kommunens fortsatta arbete. Håkan Jacobsson räknar med en ny process i någon form och att bygget därmed kan komma att försenas.

– Vi har inte hunnit diskutera om vi ska överklaga, tiden rinner iväg för oss.

Detaljplanen beslutades av fullmäktige i februari. Kort därefter överklagades den av boende i närheten av det aktuella området. Länsstyrelsen konstaterar nu att översvämningsrisken ska vara utredd innan planen kan antas.

I ett överklagande befarar några boende framtida problem. Om kommunen tillåter en planerad markhöjning i ett vattenfyllt område, som det uppges i detaljplanen, så riskerar man vatten i de befintliga fastigheterna.

Området är ett riskområde med svag lutning omgivet av branta sluttningar, skriver de boende. Sättningsrisken är stor och marken innehåller mycket vatten. Man anser att det antingen ska göras en heltäckande vattenutredning eller att man inte tillåter någon markhöjning.

Länsstyrelsen håller också med de boende om att det finns anledning att upphäva beslutet om detaljplanen.

Med en hydraulisk modell ska kommunen låta undersöka översvämningsrisken, men den är under framtagande, står det i länsstyrelsens beslut. Syftet med detaljplanen är att byggrätten ska kunna utnyttjas, så därför ska nödvändiga undersökningar vara genomförda innan detaljplanen antas.