Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Nya bostäder byggs på Brända tomten

Branden i april 2014 skapade ytterligare ett sår i Kungsbackas innerstad. Förutom att 60 nya bostäder nu ska byggas ska innergårdarna i kvarteret få liv och gamla hus skyddas.


En levande innerstad med tydliga rötter i kulturhistorien är målet med den nya detaljplanen som nu är ute på granskning. 
– Det är en balansgång mellan utveckling och bevarande, säger planarkitekten Andrea Ericsson. När det gäller fasaderna mot torget har kommunen ställt krav på att de ska harmoniera i skala och utseende med omgivande bebyggelse, medan det är lite friare utformning och högre höjder inne på gårdarna.

Kommunen har valt att ta ett grepp om hela kvarteret som ligger inom ett område med riksintresse för kulturmiljövård. Förutom att Brända tomten bebyggs med ett två våningshus med ett 50-tal bostäder får ägaren till Stenlundska huset, i samma kvarter, möjlighet att marginellt höja nocken och göra vindslägenheter. För allmänheten blir den största förändringen att innergården blir tillgänglig. Här byggs ett nytt hus med affärslokaler i botten och här möjliggörs för uteserveringar. Förhoppningen är att gården ska höja upplevelsen av innerstaden.
– Tanken är att det ska bli ett levande stråk med uteserveringar på innergården mellan Västergatan och torget via Gallerian, säger Andrea Ericsson.

För Aziz Acar som sedan 2002 driver Restaurang Ester, som ligger granne med Brända tomten, innebär detaljplanen att han kan bygga ut.
– Vi ser positivt på det. Det innebär fler platser och att vi kan ta större grupper. Det här är en fin gård mitt i stan så det är synd att bara använda den till parkering, säger han.
Parkering blir det däremot ont om framöver. Några platser föreslås lösas i ett underjordiskt garage men de boende kommer troligtvis få parkera i det planerade p-huset vid Aranäsgymnasiet.

Om allt går i lås hoppas kommunen på att detaljplanen vinner laga kraft i vår. 
– Det tar kanske ett år tills vi kan komma i gång och bygga och ytterligare ett år innan det är klart, säger fastighetsägaren Jan Bengtsson, som köpte brända tomten 2016. 
Jan Bengtsson äger i dag tolv fastigheter i centrum och är därmed en av de största fastighetsägarna efter Aranäs. 

Han äger även Gallerian, före detta Sparbankshuset, som nu får rivningsförbud liksom Blå huset. Det senare, som i dag lutar över gatan, flyttas fem meter söderut och får ny grund. Samtidigt rivs de yngre flyglarna så att det blir nättare. På sin nya plats får även det rivningsförbud. 
Än så länge har det varit väldigt sparsamt med synpunkter från allmänheten på byggnadsplanerna.
– Jag tror att det här är efterlängtat att fylla den lucka som blev vid torget, säger Andrea Ericsson.