Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunen håller på att ta fram ny taxa för Marstrandsfärjan för att kunna ta över driften vid nyår. Bild: Anna Hedlund

Ny taxa på gång för Marstrandsfärjan

Ett politiskt beslut i regionfullmäktige återstår och i Kungälv ska både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige säga ja, men det mesta tyder på att Marstrandsfärjan lämnas över helt till kommunen vid årsskiftet.

Om cirka två veckor kan beslut om färjans nya taxa fattas i kommunstyrelsen. Förslaget är nu på väg att arbetas fram och den nya taxan behöver vara beslutad inom kort för att kunna börja gälla direkt efter årsskiftet.

LÄS MER: Nya zonerna gör Marstrandsfärjan åtta gånger så dyr

Tidigare i höst har Västtrafiks styrelse och regionens kollektivtrafiknämnd tillstyrkt att överlämna ansvaret för att driva färjetrafiken till Kungälvs kommun förutsatt att de uppsatta krav vad gäller bland annat turtäthet uppfylls. I kraven finns också att färjan ska övergå till full eldrift senast år 2030. Färjelägena ska vara tillgänglighetsanpassade och att Västtrafiks periodkort (1-dygns och uppåt) och skolkort ska gälla på färjan.

– Kommunen kommer att köra tätare än vad minimikraven säger, och det viktigaste är att vi vid ett övertagande äger frågan själva. Det som är svårare i detta är att gå över till eldrift 2030. Det låter som lång tid, men det kräver stora överväganden som tar lång tid att utreda, säger Martin Hollertz, verksamhetschef för teknik i Kungälvs kommun.

I samband med taxeförändringen försvinner specialtaxor i Västtrafiks system, bland annat det särskilda årskortet på Marstrandsfärjan.

Bakgrunden till att ett övertagande nu planeras är att Kungälvs kommun har varit kritiska mot Västtrafiks nya zonindelning, som börjar gälla i november och som särskilt drabbar Marstrand. Kungälvs kommun äger idag Marstrandsfärjorna, men kör på uppdrag av Västtrafik.

I samband med taxeförändringen försvinner specialtaxor i Västtrafiks system, bland annat det särskilda årskortet på Marstrandsfärjan. Taxan ersätts med en zontaxa på 7950 kronor, mot dagens cirka 1000 kronor för ett årskort.

Kungälvs kommun har kunnat förlänga årskorten till att gälla året ut, men hade helst velat ha möjligheten att ha kvar årskortet på Marstrandsfärjan som det är. När det alternativet visade sig omöjligt började samtalen mellan Kungälv och regionen om möjligheten att helt ta över driften från årsskiftet.

LÄS MER: Göteborgarnas enkelbiljett blir dyrare – priset ökar med 13 procent

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.