Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Stor investering. Stenungsunds politiker hoppas att bygget av ett resecentrum ska starta inom den närmaste treårsperioden. Bild: Karl af Geijerstam

Ny station för hundra miljoner

Cirka 100 miljoner kommer Stenungsunds kommun att behöva satsa på ett nytt resecentrum. Bygget behöver startas upp under kommande treårsperioden.

Efter en omfattande politisk diskussion under flera års tid fattade fullmäktige till slut ett beslut om att de nya resecentrat skulle placeras centralt, det vill säga mitt emot Stenungs Torg och innanför järnvägen. En rad andra olika placeringar hade föreslagits bland annat vid den nuvarande stationen, vid Tjörnbroarna och söder om broarna. Men dessa förslag föll efter krav på omfattande inlösen av mark, att ett område låg ocentralt och hade för små ytor.
Det hela har nu landat i att resecentrum byggs mitt emot Stenungs Torg med en koppling till torget via en tunnel under Göteborgsvägen.

Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (s) säger den politiska majoriteten tagit upp cirka 100 miljoner i kommunens flerårsplan.
– Det finns fortfarande en viss osäkerhet om kostnadsnivån. Viktigt är att vi nu får igång projektet senast 2021. För då finns vi med i Trafikverkets flerårsplan för att få 50 procent av viss ersättning upp till 50 miljoner kronor. Om vi inte har projektet igång då placeras kommunen längre bak i bidragskön och andra kommuner kommer före.
Resecentrum ska byggas i samarbete med både Västtrafik och Citycon som äger Stenungs Torg.

Enligt beräkningar kommer 8–10 fastigheter nära järnvägen att behöva lösas in. Bo Pettersson säger att en av de stora knäckfrågorna i samband med projektet är hur man gör med och vem som svarar för utbyggnaden av ett dubbelspår vid resecentrum. Idag är det ett enkelspår i området men det kommer att behövas två. Kommunens syn på den frågan är att det är Trafikverket som är huvudman men frågan om finansiering är ännu olöst.
– Planavdelningen hos oss jobbar nu för fullt med ett resecentrum. I mitten av juni kommer vi politiker att få mer information vid ett möte mellan berörda parter.