Ny plan väcker fråga om byte av kommun

ANNONS

För att komma till Stora Askerön från Stenungsund måste man åka över både Tjörn och Orust och sedan via Tjörn igen. Förr användes sjövägen och då var det naturligt att Stora Askerön tillhörde Stenungsund. I dag känns kopplingen mer onaturlig, då fast båtförbindelse saknas.

Enligt Stenungsunds kommuns förslag till ny översiktsplan (ÖP) kommer ingen ny bebyggelse att tillåtas på Stora Askerön, vilket fått en stor andel av öborna att bilda ett öråd och författa en gemensam skrivelse med sju punkter som lämnats till kommunen.

– Vi vill inte se någon exploatering av ön utan vill bevara den gårdskaraktär som finns. Men småskalig verksamhet kopplad till jordbruk-, fiske- och varvsverksamhet liksom om-, till- och nybyggnation samt enstaka avstyckningar för generationsboenden måste vara fortsatt möjligt, säger initiativtagaren Camilla Ardehn.

ANNONS

– Stoppar man all utveckling på ön så blir det en naturlig avveckling av ön, påpekar Gert Claesson som också bor på Stora Askerön.

Örådet ifrågasätter kommunens underlag. Uppgiften om 300 permanentboende känns främmande då de själva räknat till 83 och kartunderlaget är felaktig.

Enligt kommunens översiktsplanerare Birgitta Wall är det avsaknaden av kommunalt avlopp som hindrar en utveckling av ön.

– Det behövs kommunalt avlopp men det är för dyrt, konstaterar hon och hänvisar till kommunens miljöenhet.

Frågan om avlopp har blivit en knäckfråga för Stora Askeröns utveckling. Men oavsett framtida möjliga lösningar vill Camilla Ardehn parkera den diskussionen just nu och fokusera på ÖP. Örådet har listat sju synpunkter med förslag till förändringar som lämnats in.

– Vi vill hitta en konstruktiv lösning i dialog med kommunen men är det så att det inte går så får vi väl se om någon annan kommun vill ha oss, säger Stora Askerödsbon Lars Palmqvist som ihop med sin sambo driver en stor hästgård.

GP frågar Tjörns kommunalråd Martin Johansen (L) om det finns intresse att ta över Stora Askerön. Barnen från ön går redan idag i skola på Tjörn.

– Ja gärna. Absolut! svarar han.

ANNONS

Kommunalrådet i Stenungsund Bo Pettersson S) är inte heller främmande för frågan att lämna ifrån sig ön.

– Får vi en skrivelse där 80 procent önskar byta kommun så ska vi diskutera det.

Han tror dock inte att översiktsplanen med nuvarande uppgifter och formuleringar kommer att antas.

– Det här är ett förslag, men jag tror inte att det går politiskt att säga att vi inte ska tillåta ny bebyggelse, däremot ska vi vara restriktiva med utbyggnaden tills vi har en hållbar avloppslösning, säger han.

Oppositionsrådet Linda Maria Hermansson (C) har reagerat starkt på att planen generellt glömmer ytterområdena och partiet har lämnat en skrivelse.

– Jag tycker inte att vi ska strypa utvecklingen på Stora Askerön, säger Linda-Maria Hermansson och föreslår att ön bör hitta en lösning för avloppet ihop med Lilla Askerön och Orust.

Samrådstiden för ÖP gick ut 2 maj. Nu ska synpunkterna sammanställas och planen revideras innan politikerna får tillbaka den för beslut.

ANNONS