Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hårssjön har mycket höga ornitologiska värden som rast- och häckningslokal för många fåglar, varav flera hotade arter. Kring sjön finns lövskogar som anses värdefulla att bevara. Bild: Martina Liljedahl

Naturreservat kan ge Mölndal åtta miljoner

Länsstyrelsen vill att ett naturområde mellan Mölndal och Mölnlycke ska bli naturreservat. Nu är beslutet nära. För Mölndals stad betyder det åtta miljoner till stadskassan.

Det är på uppdrag av regeringen som Länsstyrelsen pekat ut stadsnära naturområden i Malmö, Stockholm och Göteborg som anses viktiga att bevara för att de har höga naturvärden men också för att de är av intresse för friluftslivet.
– Det handlar om att vi inte ska bygga bort grönområden som är viktiga för vår hälsa och välbefinnande samt för att bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden, säger Helena Bager, ansvarig handläggare på länsstyrelsen. 

Hårssjön i Mölndal är ett sådant, liksom våtmarkerna runt omkring. De sträcker sig in i Härryda kommun.
– Hårssjön är en viktig fågelsjö och Mölndal stad har byggt ett fågeltorn i ena änden som är ett mycket uppskattat utflyktsmål. Runt om finns ridstigar och här cyklas och orienteras det. Där finns vältrampade stigar, Bohusleden och en scoutstuga, säger Helena Bager.
Åtgärder och  verksamheter som kan förstöra för fågellivet kommer förbjudas i reservatet liksom skogsbruk. Men för de som rör sig i området i dag kommer ombildningen bara bli positiv, enligt Helena Bager. Det kan exempelvis bli fler utmärkta stigar, bättre framkomlighet och nya grillplatser. 

Men det är frågor som tas upp i skötselplanen. Innan dess ska länsstyrelsen fatta beslut om reservatsbildning och Mölndal och Härrydas politiker måste godkänna ersättningen för den mark som avstås till reservatet och som de i framtiden inte kommer att kunna exploatera.
En oberoende konsult har värderat skadan som ett reservat skulle innebära för Mölndals stad till 8,3 miljoner. 

Kommunalrådet Marcus Claesson (L) vill att det ska bli ett beslut för kommunfullmäktige eftersom det kommer att gälla för all framtid. 
– Ska det vara ett naturreservat här så är det ett ärende för som alla 61 ledamöter i fullmäktige bör fundera över, för det är viktigt att vi är stolta över det, säger Marcus Claesson. 
Han är ordförande i plan- och exploateringsutskottet som på sitt möte i veckan föreslog att kommunen ska godkänna ersättningen. 
Redan 2002 pekades området kring Hårssjön och Rambo mosse ut som viktigt att bevara och sedan 2007 har arbetet med att göra det till naturreservat pågått i omgångar. 2019 väntas ett beslut.