Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Lamm på föräldrakooperativet Krokodilen är inte alls nöjd med Mölndals stads öppenhet.

Missnöjd med öppenheten

Kommunens bidrag är tio procent för lågt. Dessutom finns brister öppenheten som ska garantera bidrag på lika villkor. Det anser fyra fristående förskolor som överklagat till länsrätten.

För ett år sedan överklagade sju fristående förskolor Mölndals stads bidragsnivåer. I år är de fyra.

Sedan januari 2010 tillämpas nya bestämmelser i skollagen som innebär att offentliga bidrag ska fördelas på lika villkor till kommunala och fristående förskolor och skolor.

Ett motiv för lagändringen var att ersättningen till enskilda verksamheter bygger på kommunens samtliga kostnader för motsvarande verksamhet.

Ett annat var att skapa fullständig öppenhet för kommunens beräkningar.

När de fyra förskolorna i början av januari skrev till länsrätten hade förra årets ärenden ännu inte avgjorts.

– Det är olyckligt för båda parter att vi inte fått något avgörande ännu. I år har vi fått lite mer information från kommunen, men fortfarande är det mest frustrerande att det inte råder full öppenhet, säger Anders Lamm före detta ordförande i styrelsen för föräldrakooperativet Krokodilen.

Han fick av ”misstag” ta del av kommunens interna arbetsmaterial som var underlag för 2011 års budget. Han har räknat ut att kommunens lönekostnader enligt kalkylunderlaget är cirka 204 miljoner kronor. I budgeten är siffran 224 miljoner.

– Det skiljer alltså ungefär 10 procent. För oss innebär det 150 000 kronor som vi skulle kunna använda till att anställa fler förskollärare och minska barntätheten, säger Lamm.

Jan Gott, kvalitetsledare på barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen, medger att informationen om bidragsberäkningarna inte gått fram som det var tänkt. Samtidigt säger han att man i mellandagarna skickade ut material som innehöll både kalkylblad och förklarande text.

– Min uppfattning är att vi uppfyller lagstiftarens krav både vad gäller öppenheten och att ta med samtliga kostnader när vi beräknar bidrag, säger Jan Gott.

I väntan på avgörandena i länsrätten tänker barnomsorgs- och utbildningsnämnden inte ändra fattade beslut.

Övriga tre förskolor som vänt sig till länsrätten är Stjärnans förskola, Vetekornet och Knyttet. Den sistnämnda lämnade dock, enligt Mölndals stad, in sitt överklagande för sent.