Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljonrullningen fortsätter. Barbro Arvidsson och Florence Carlsson har båda arbetat i den fuktskadade skolan på norra Orust.

Miljonrullning i stängd skola

Henåns nya skola är bara tre år gammal. I dag står den tom. Vägen har kantats av mögelproblem, sjuka elever och lärare, rättsprocesser och en miljonrullning som ännu inte sett sitt slut.

– Tanken finns där hela tiden. Kommer vi någonsin att kunna gå in i byggnaden och lita på att den är frisk? säger Florence Carlsson, Lärarförbundets huvudskyddsombud på Henåns skola på norra Orust.

Hon har varit med från början och arbetar i dag i barackerna som finns uppställda mitt emot den tomma byggnaden.

Det började för fem år sedan när öns politiker klubbade igenom att skolan skulle byggas – trots kraftiga protester från allmänheten. Den nya skolan skulle inte bara ersätta den gamla som revs på grund av mögel, utan också leda till att två mindre skolor samt ett högstadium försvann från andra platser i kommunen.

Efter att skolan öppnat märkte personalen snart att något var fel.

– Luften var dålig och det var bullrigt. Vi ifrågasatte ventilationssystemet tidigt och gick och öppnade och stängde hela tiden. Folk var trötta men det var väldigt svårt att ta in att en splitter ny skola kunde ha problem. När vi väl började säga ifrån blev vi ifrågasatta och behandlade som ett gäng gnällkärringar, säger Florence Carlsson.

När förskolläraren Barbro Arvidsson började arbeta i byggnaden hösten 2011 fick hon bara efter någon vecka sveda i ögonen, ont i halsen och utslag i ansiktet.

– Jag har arbetat 35 år i kommunen och hade en dokumenterad sjukdomsbild sedan tidigare kopplad till Henåns gamla skola och Bagarevägen förskola. Jag kände snabbt igen symptomen, säger Barbro Arvidsson.

Efterföljande vår hade 13 anställda fått uppsöka vård och allt fler sjukskrev sig. Det hade läckt in vatten på flera ställen inne i skolan och i juni presenterades en konsultrapport som visade på omfattande fukt- och mögelproblem i golv och väggar. Ändå skulle det dröja fram till i september innan skolan tömdes på elever och personal. Då hade drygt hundra elever uppvisat symptom kopplade till inomhusmiljön.

Byggnadsingenjören Bengt G Skoog bor i Henån och var med och besiktigade den gamla skolan innan den revs. Han har en nära anhörig som blev sjuk av den nya skolan och har i flera år engagerat sig i frågan. Efter att ha gått igenom handlingar konstaterar han att det gjorts flera byggtekniska missar. Det handlar bland annat om att det inte finns någon ångspärr i taket redovisad i ritningarna, något som annars ska hindra att fukt kondenserar i taket och tar sig vidare in i materialet i byggnaden. Han pekar även på att viktiga rör i väggar som ska tryckutjämna och föra bort vatten saknas. Liksom att golvet i bottenvåningen ligger för nära marken vilket gör det lättare för vatten att tränga in underifrån.

– Dessa delar är så allvarliga att de var och en för sig kan orsaka stora problem. Men här har vi flera grova missar som samverkar, säger Bengt G Skoog.

Orust kommun och NCC som byggde skolan har länge bråkat om vem som ansvarar för felen. Kommunens huvudargument är att byggbolaget inte levererat en funktionsduglig skola, vilket också är grunden till varför kommunen har stämt bolaget. NCC hävdar i sin tur att man bara byggt enligt ritningarna och har ställt motkrav på tio miljoner kronor för arbeten man inte fått betalt för.

Henåns skola har byggts utifrån en så kallad utförandeentreprenad vilket innebär att kommunen som byggherre anlitat en arkitekt och en konstruktör och sedan låtit NCC arbeta efter deras ritningar.

Innan byggstart 2009 utsåg Orust kommun fastighetsingenjör Perolof Melin till kvalitetsansvarig. Uppdraget innebär bland annat att se till att en kontrollplan för bygget finns och att den följs. I arbetet ingår även att under byggtiden se till att mindre kontroller, så kallade egenkontroller, görs.

– Som kvalitetsansvarig tar man inte med sig pappret och går ut och tittar om det som sägs ha gjorts stämmer. Man samlar in papper och ser till att entreprenörerna själva har tittat och satt sina signaturer. Det är skillnad mot i dag då man enligt lag ska göra platsbesök, säger Perolof Melin.

Perolof Melin var även projektledare för bygget. Han säger själv att han i den rollen var aktivt ute på bygget, diskuterade arbetssätt och tekniska lösningar.

Fanns det anledning för dig någon gång att misstänka att något var fel?

– Nej, absolut inte. Men något galet är det.

Att ta upp misstänkta problem under byggtiden är däremot något som NCC säger sig ha gjort.

– Vi har till exempel sagt till om ventilationen och om olika tekniska lösningar. Vi har haft åsikter om marknivån utanför skolan och vi har ifrågasatt det platta taket. Saker som vi inte fick gehör för, säger Nils Bjelm, regionchef för NCC Construction AB.

Henåns skola kommer inte att öppna till hösten. Den har redan kostat Orust skattebetalare drygt 40 miljoner kronor i merkostnader för att den inte kunnat användas. Då är inte ett nytt ventilationssystem inräknat. Inte heller slutnotan för rättsprocessen mot NCC.

För några veckor sedan placerade sig Orust sist när företaget Svenskt kvalitetsindex rankat kommuner efter hur invånarna upplever servicen i kommunen. Snart höjs skatten igen, denna gång med 25 öre.

De som blev sjuka har varken fått ersättning eller en ursäkt från kommunen.

– Konstruktionsfel eller byggslarv. Vad det än handlar om så är förtroendet för politiker och tjänstemän förbrukat, säger Florence Carlsson.

Tidslinje

Oktober 2007 beslutar barn- och utbildningsnämnden att den nya skolan som ska byggas i Henån ska ha ett ventilationssystem med självdrag. Detta baseras på en motion av kommunpolitikern Bengt Johansson (C).

Våren 2009 klubbar kommunfullmäktige Henåns nya skola. Den ska ersätta den gamla mögelangripna föregångaren. Låg- och mellanstadieskolorna i Tvet och Myckleby samt Ellös högstadium försvinner till mångas missnöje.

Hösten 2011 Närmare 600 elever och omkring 100 lärare och annan skolpersonal flyttar in i 186 miljonersbygget. Snart börjar rapporter om dålig luft och buller droppa in.

April 2012 Sju månader efter invigningen har 13 anställda fått uppsöka vård och fler sjukskriver sig.

Juni 2012 AK-Konsults rapport konstaterar fukt i ytterväggar, golv, mellanbjälk och i plattan på marken. Det har även kommit in fukt mellan fogar. Början till mögel hittas.  

Augusti 2012 Efter att åtgärder vidtagits under sommaren lägger skolans huvudskyddsombud skyddsstopp på 23 lokaler. Arbetsmiljöverket bedömer att skolan kan öppna till terminsstart men hotar samtidigt med vite på en miljon kronor om inte fuktproblem åtgärdas.

September 2012 evakueras elever och personal. Ersättningslokaler skapas i Henån, Myckleby och Ellös.

December 2012 Orust kommun beslutar att skatten ska höjas med 50 öre efter årsskiftet.

Oktober 2013 Kommun stämmer NCC på 20 miljoner kronor för merkostnader som skapats på grund av den oanvändbara skolan.

Februari 2014 NCC ställer motkrav på kommunen på drygt tio miljoner kronor för arbeten som företaget inte har fått betalt för.

Mars 2014 Företaget Bengt Dahlgren AB dömer i en rapport ut ventilationssystemet som måste byggas om. Samtidigt konstateras att en obligatorisk ventilationskontroll saknas, vilket om den hade gjorts, inte hade godkänt skolan.

April 2014 Drygt 300 elever och personal evakueras från den intilliggande komvux- och gymnasieskolan efter att många haft hälsoproblem. Delar av byggnaden uppfördes av NCC samtidigt som Henåns skola.