Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljönämnden begär prövningstillstånd

Bergtäktens ägare har inte kunnat visa hur omgivande vattendrag påverkas av en fortsatt brytning i Kållered. Det hävdar Mölndals miljönämnd som vill att ännu en domstol ska pröva målet.

I somras fick bolaget Swerock, som ingår i Peabkoncernen, tillåtelse att fortsätta bryta berg i Kållered i 20 år till. Men Mölndals stads miljönämnd vill att beslutet från mark- och miljödomstolen prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Skälen är flera.
– Det handlar om påverkan på vattendrag och vattenförekomster som inte redovisats i tillräcklig utsträckning. Även grundvattenfrågan behöver belysas bättre, säger Per Kaarle, miljöchef i Mölndals stad.

Domstolen bedömde att företaget kunnat visa att det kan rena sitt avloppsvatten från täkten så väl att det skulle kunna användas som infiltrering i berget för att säkerställa grundvattennivåerna. Men här håller inte nämnden med.
Den hävdar också att bolaget gjort ett räknefel med sina egna uppskattningar när det gäller utsläpp av kväve. I ansökan står det att bergtäktens kvävetillförsel till närliggande Sagsjön och diken står för 0,3-0,4 procent medan det borde vara 3,8 procent.
– Vår bedömning är att de har underskattat tillförseln av kväve, säger Peer Kaarle.
Totalt sett anser nämnden att det behövs ett prövningstillstånd för att domstolen ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen tog ett riktigt beslut.

Swerocks regionchef Jörgen Johansson har ännu inte läst nämndens yttrande och vill därför inte uttala sig.
– Nu avvaktar vi om de får prövningsrätt. Men när vi har sådan här verksamhet ligger det på oss att ta ansvar och att följa lagar och förordningar. Vi vill även göra det så bra som möjligt för grannar och för omgivningen, säger han.
Jörgen Johansson framhåller täktens betydelse för samhällsutvecklingen och dess geografiska läge för utbyggnaden i regionen som kräver tillgång till mycket bergmaterial. Det senare lyftes även fram av kommunstyrelsen i Mölndal som i ett eget yttrande till mark- och miljödomstolen i våras gav täkten tummen upp.

Det var dock en näst intill enig miljönämnd som i går fattade beslut att ställa sig bakom överklagandet.
– Jag är glad över att vi var en enig nämnd, säger nämndens ordförande My Högfeldt (MP).
En ledamot som från början varit för fortsatt täktverksamhet deltog inte i beslutet.