Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Det finns miljöfarliga gifter på de två gamla skoltomter i Vänersborg.

Miljögifter hittade på skoltomter

Miljöfarliga gifter hittade på två gamla skoltomter i Vänersborg som i nuläget ägs av Riksbyggen. Den ena tomten med mindre förorening kan åter igen hamna i kommunens ägo.

Under tiotals år har Riksbyggen ägt kvarteren Kalkonen och Svalan där Östra och Södra skolan tidigare låg. Några bostäder har inte vuxit fram vilket var kommunens förhoppning. I höstas utfördes en miljöteknisk undersökning av marken inför ett eventuellt återköp av tomterna för att kunna bygga bostäder, skriver TT-ELA.

På markerna har det grävts åtta gropar varifrån flera stickprover tagits och analyserats.

Läs också: Gifter på gammal skoltomt även i Uddevalla

Flera ämnen har halter som överstiger de riktvärden som Naturvårdsverket menar är tillåtna på mark där bostäder ska byggas. Därför måste marken bli fri från den typen av kontamination innan den kan bli godkänd.

Grävskopan sattes i marken i de gamla pulkabackarna som finns på skoltomterna. Resultaten från proverna visar ämnen som barium, kvicksilver och PAH. PAH är en grupp ämne som finns i oljeprodukter och kommer från bitar av asfalt som hittades i groparna. Kvicksilvret har okänt ursprung. Men barium, som finns naturligt i berggrund kan härledas till betongrester, i en av groparna, vilket består av sand och grus där halterna finns.

– Det är väldigt olyckligt att sådant material användes till pulkabacke. Om politiker hade vetat det på den tiden hade man sagt nej, säger Anders Wiklund (MP), samhällsbyggnadsnämnden.

Varifrån jordmassan som backarna är uppbyggda av kommer ifrån är okänt.

I en grop en bit bort från pulkabacken, på Kalkonen där Östra skolan låg, hittades höga halter av krom. Kromet kommer ifrån så kallat ferrokalk som är ett slaggmaterial som en gång i tiden lagts på marken.

Grävskopan sattes även i gamla rivningsrester som skolkällaren i Östra skolan fylldes upp med när skolan revs. Bly med okänt ursprung upptäcktes samt barium.

Både PAH och ferrokalk är cancerframkallande, men att vistas på fastigheterna och gå runt på marken är inte farligt.

– Men som privatperson ska man inte ge sig på att gräva i marken, säger Irén Larsson, miljö- och hälsovårdsinspektör på kommunen.

Barn är mest känsliga för miljögifter, men riktvärdena brukar vara generella och bra tilltagna.

Om kommunen gör ett eventuellt återköp är det Svalan som är aktuell. Där är det enbart den förgiftade kullen som måste bort för att bostäder ska kunna byggas.

– Det är lättare att ta bort kontamination om det ligger upp på marken. Annars, om det ligger i, krävs fler åtgärder vilket också kostar mer pengar, säger Anders Wiklund.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.