Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Tjörns kommun kan ha brutit mot kommunallagen när den inrättade en styrgrupp som fick beslutanderätt. Arkivbild: Anders Hofgren

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Migrationsgrupp på Tjörn kan vara olaglig

Kommunstyrelsen på Tjörn kan ha brutit mot kommunallagen när den delegerade beslutfattandet kring migrationsfrågor till en styrgrupp.

2015 tillsatte kommunstyrelsen på Tjörn en styrgrupp för migration, en grupp bestående av nämnder och kommunala bolag, som "skyndsamt skulle bygga upp en struktur och kapacitet som svarar upp mot ett flyktingmottagande till aktuella nivåer". I protokollet från oktober 2015 står det att gruppen ska "ges rätten att för kommunstyrelsens räkning besluta i frågor som kan finansieras inom ramen för den statliga medföljande finansieringen".

Något som enligt Gert Kjellberg, företrädare för det lokala Tjörnpartiet, är ett brott mot kommunallagen. 

1 december i år beslutade kommunstyrelsen att styrgruppen skulle få fortsatt mandat till och med 30 juni 2017. På mötet yrkade Gert Kjellberg att gruppen skulle upplösas och att frågorna skulle föras tillbaka till kommunstyrelsen. Men han förlorade omröstningen då en majoritet röstade för en fortsättning för styrgruppen.

Gert Kjellberg och hans partikollega Cyril Esbjörnsson överklagade beslutet till förvaltningsrätten. De anser att beslutet strider mot kommunallagen då kommunstyrelsen ska ha överskridit sina befogenheter när den lämnat ifrån sig beslutanderätten till gruppen. På mindre än en vecka beslutade förvaltningsrätten att upphäva kommunstyrelsens beslut till dess att rätten utrett ärendet slutgiltigt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se


Att förvaltningsrätten beslutat om inhibition på beslutet om gruppens fortsättning tolkar Gert Kjellberg som ett bevis på att något är fel.
– Det här är en bekräftelse på att beslutet är käpprätt åt helvete, säger Gert Kjellberg som också anser att anser att gruppen har bildats för att ta bort insikt i frågorna kring flyktingmottagandet.

– Det stämmer inte alls. Gruppen har inte skapats för att hålla undan information, säger kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L), som menar att det handlar om att kommunen försökte lösa situationen med de stora flyktingsströmmar den hade att hantera. 
– Då var vi tvungna att agera snabbt och lösa situationen, då satte vi ihop gruppen. Det var en extrem situation hösten 2015. Vår avsikt har inte varit att bryta mot lagen.
Enligt Martin Johansen har syftet med styrgruppen varit att ha informationsmöten där man också diskuterat hur man ska hantera mottagandet och enligt honom har inga beslut fattats under året som gått. 

Han får medhåll av oppositionsrådet Benny Andersson (S) som inte visste att det lagts inhibition på beslutet.
– Det är ett samtalsforum bestående av nämnder och bolag och tillhörande tjänstemän och vi ska diskutera vad som behövs för att lösa den akuta situationen, säger Benny Andersson som också hävdar att gruppen inte fattat några beslut av större ekonomisk art.

I dagsläget har kommunen ingen plan för hur den ska agera gentemot inhibitionen men vad gäller formuleringen av gruppens mandat kommer den troligen att formuleras om när den tas upp av kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av januari.