Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Idébild framtagen för Koll2035. Bilden är ett montage. Produktion: Sturm&Drang.
Idébild framtagen för Koll2035. Bilden är ett montage. Produktion: Sturm&Drang.

Metrobuss ska utredas för Landvettervägen

Planerna för att göra stadsgata av Landvettervägen och bygga en separat bussfil för så kallade metrobussar har nu kommit ett steg vidare. Ett första förslag ska vara klart i maj.

Partille fortsätter att växa, inte minst med tätare bebyggelse i de centrala delarna. För att hantera den framtida trafiksituationen ingår metrobussar som en del av lösningen. Tanken är, enligt kollektivtrafikprogrammet Målbild2035 för Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun, att det ska finnas ett helt nät av metrobussar runt Göteborg som förbinder yttre områden med Göteborgs centrala delar. Partillesträckningen längs Landvettervägen från Partille centrum till Furulund är en del av denna.

– Att knyta Partille till detta nät är en enorm vinst för oss, säger Sofia Hellberg, chef för samhällsbyggnadskontoret. Partille är nu en del av storstadsområdet.

LÄS MER: 12 miljarder i investeringar till busstrafiken

Att samtidigt göra om Landvettervägen fram till Furulund till stadsgata kan innebära att hastigheten sänks från dagens 60 km/h. Men Sofia Hellberg tror inte att det försämrar framkomligheten på vägen.

– Jag tror att många känner en oro när de hör ordet stadsgata, men det behöver inte bli en försämring. Vi tittar mycket på det just nu för att ta reda på vad det faktiskt kommer att innebära för bilisterna.

LÄS MER: Förslaget till Partille: Linbana i södra centrum

Enligt Sheraz Iqbal, uppdragsledare på Ramboll, som fått kommunens uppdrag att ta fram ett förslag på en möjlig utformning, upplevs Landvettervägen i dag som en barriär.

– Att bygga om den till stadsgata med intilliggande bussfil kommer att göra den mer human. Det innebär bland annat fler gröna ytor längs vägen och fler övergångsställen, säger han.

Gör noggranna trafiksimuleringar

Erfarenheten från andra länder visar dock att persontrafiken sannolikt minskar när hastigheten sänks och en del bilister väljer andra vägar.

– En del av vårt uppdrag är därför att göra en trafiksimulering som beräknas vara klar i april, säger han.

Vad är då skillnaden mellan dagens expressbussar och metrobussar?

Det tänkta metrobussnätet runt Göteborg. Ur Koll2035
Det tänkta metrobussnätet runt Göteborg. Ur Koll2035

– Metrobussarna har en högre standard och dörrar på båda sidorna. Det innebär också att det kommer att finnas egna hållplatser reserverade för dem, restiden kommer att minska och turtätheten öka.

Flera parter med i beslutet

Hela Rambolls studie beräknas vara klar i maj i år. Men eftersom Landvettervägen är en statlig regional väg så tittar även Trafikverket på vilka konsekvenserna blir för framkomligheten och vilka krav som finns. Därefter ska förslagen jämkas samman innan det landar hos politikerna.

LÄS MER: Ny infrastruktur måste byggas för elbussarna

Finansieringen av ombyggnaden kräver också att kommunen är medfinansiär. En första grov kalkyl landar på cirka 120 miljoner kronor endast för busskörfältet. 60 miljoner finns avsatta för denna i Västra Götalands regionala plan. Totalt finns 200 miljoner kronor avsatta för Landvettervägen.

– Jag skulle dock bli förvånad om det kommer att räcka med 120 miljoner för metrobussdelen, säger Sofia Hellberg. För kommunens del finns det dock flera olika finansieringsmöjligheter och exploateringsbidrag vi kan ta del av för att täcka vår andel av kostnaderna, möjligen kan även pengar från Västsvenska paketet finnas.

Målbild Koll2036

Målbild Koll2035 är ett kollektivtrafikprogram som tagits fram på uppdrag av Stadstrafikforum GMP, en politisk styrgrupp med representanter från Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun.

Respektive fullmäktige samt fullmäktige i Västra Götalandsregionen klubbade igenom det under 2017.

Trafikverket, VGR och Partille kommun har dessutom gjort en avsiktsförklaring gällande Landvettervägen i februari 2018.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.