Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kåre Johansson och Andreas Selstam protesterar mot en deponi med buller och en ökning av tung trafik.

Mer trafik och buller vid deponi 

En planerad deponi skapar oro bland Lindomeborna. Kåre Johansson som bor ungefär 300 meter från platsen befarar buller och tunga transporter på smala krokiga vägar.

Kåre Johansson är för sin del mest oroad över oljud från transporter, krossning och grävmaskiner. Han flyttade till Mölndals landsbygd för att få lugn och ro.

– Vi som bor närmast kommer att störas av deponin. Det blir en hel del bandmaskiner, sten- och betongkross med höga decibel, säger han.

I området bor många familjer med barn som ska ta sig till skolan via Norra Hällesåkersvägen, den väg där transporterna kommer att gå.

Andreas Selstam cyklar mycket liksom hans döttrar, Ella och Clara, 11 respektive sju år.

– Men de får inte cykla till skolan. Norra Hällesåkersvägen är smal utan vägren. Det finns en kort sträcka med cykelbana och det saknas övergångsställen. Med ständiga lastbilstransporter blir det ännu värre, säger han.

På facebook har de boende nu bildat en grupp, Stoppa deponin i Dvärred.

– Här i området finns också Lindome bågskytteklubb med många ungdomar som cyklar och går till sin träning. De ska ju kunna ta sig dit på ett säkert sätt, säger Kåre Johansson.

Han oroar sig också för ett av traktens fornminnen, en hällkista, som är minst 3 500 år gammal och ligger precis intill vägen där den är som smalast.

Mattias Norrman, vd på Viavest AB som vill anlägga deponin, förstår folks oro.

– Vi lyssnar på deras synpunkter och tar dem till oss. Nu har vi anlitat experter, bland annat på våtmark och trafik. Utifrån deras utlåtanden har vi tagit fram en ny ansökan, säger han.

Det ska även göras en bullerutredning med gränsvärden som företaget ska förhålla sig till.

– Jag förstår att den som bor 300 meter från en deponi kan uppleva det som nära, men anläggningen kommer att skärmas av med en skogsbeklädd kulle, säger Mattias Norrman.

Han räknar med att tunga transporter i området kommer att öka med 60-70 procent. För att höja trafiksäkerheten har företaget startat en dialog med Trafikverket. Bland åtgärdsförslagen finns bland annat timglashållplatser där minskad vägbredd medför sänkt hastighet.

Remisstiden kommer pågå ett par veckor till. En av de tyngre instanserna är Trafikverket som ännu inte lämnat svar på hur myndigheten ser på ökad tung trafik längs vägen.

FAKTA: Planerad deponi

Fler deponier behövs i takt med ett ökat antal bygg- och infrastrukturprojekt, bland annat Västlänken.

I Dvärred räknar transportföretaget Viavest med att deponera 2,7 miljoner ton massor under 10-15 år. Det är jord, grus, betong, tegel och asfalt, material som ska uppfylla Naturvårdverkets krav.

Om verksamheten pågår i 10 år räknar man med 36 transporter per dag.

Källa: Viavests samrådshandlingar