Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Anders Holmensköld (M), oppositionsråd i Kungälv Bild: Martina Liljedahl
Anders Holmensköld (M), oppositionsråd i Kungälv Bild: Martina Liljedahl

M:s tråkiga vallöfte: sparka kommunanställda

Politikerna i Kungälv är överens om att kommunen måste ha högre överskott de kommande åren. Men hur det ska gå till och hur det egentligen är ställt med Kungälvs ekonomi – där går meningarna helt isär.
– Vi går till val på att vi ska minska organisationen med 200 människor. Det är inte särskilt trevligt men det är en väldigt ovanlig situation i Kungälv, säger Anders Holmensköld (M).

När GP ringer och frågar Anders Holmensköld om vad som är viktigast inför valet suckar han.

– Tyvärr är det väl hela kommunens ekonomi. En riktigt tråkig fråga, säger han.

Därefter berättar han om problem med allt från balanskrav och soliditet till personalkostnader och skulder.

Det är inte första gången Anders Holmensköld lyfter frågan. Under mandatperioden har han ständigt utmanat kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) med uppgifter om tillståndet i finanserna.

S: "För att de inte har något annat att komma med"

Miguel Odhner har från sitt håll gång på gång svarat med att säga att kommunen årligen har gjort positiva resultat, att man har genomfört rekordinvesteringar och nått fyra av fem finansiella mål. Att ekonomin är ansträngd men god.

När GP talar med honom är det också tydligt att det är ett samtal han har börjat tröttna på.

– De tar upp det för att de inte har något annat att komma med, säger han.

Istället menar socialdemokraten att den viktigaste valfrågan nu är att förstärka skola, vård och omsorg.

I rak kontrast mot Moderaterna föreslår de att öka bemanningen inom äldrevården, hemtjänsten och funktionshinderomsorgen.

– Vi är en kommun som växer. Då kan vi inte bli färre anställda, säger Miguel Odhner.

Ekonomichefen förklarar hur det ligger till

De båda politiska råden gör alltså två vitt skilda analyser av Kungälvs ekonomi. För att försöka reda ut vad som egentligen stämmer kontaktar GP kommunens ekonomichef Pia Jakobsson.

Hon bekräftar att kommunens ekonomiska hushållning är bra ur ett verksamhetsperspektiv och att betalningsförmågan är god.

Samtidigt skriver hon att det finansiella läget ser sämre ut, att kommunen inte har nått kommunallagens balanskrav och att man behöver sänka sina nettokostnader.

Om kommunen ska fortsätta växa som man har tänkt och samtidigt hantera pensioner menar hon att man de kommande åren behöver ha stabila positiva resultat på 75 till 100 miljoner kronor.

Ett resultat som ligger över det kommunen har haft de senaste åren.

Tillväxt och försäljning är lösningen enligt S

Miguel Odhner säger att han delar ekonomichefens bild av att Kungälv behöver få upp sina resultat. Han påpekar att det även ingår i deras budgetplan.

Hur ska ni lösa det?

– Vi har en modell för hur tillväxten ska bära sig själv som bygger på balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Den bygger på en befolkningsökning där folk flyttar in och betalar skatt, ständig kommunal effektivisering och sammanslagning, att fler medborgare kommer i arbete och socialbidragen fortsätter att sjunka. Samt avyttring av de fastigheter som kommunen inte behöver på lång sikt, säger Miguel Odhner.

Kungälvsalliansen har beskrivit fastighetsförsäljningarna som en kannibal som äter på sig själv. Är det rimligt att sälja värden för att betala för löpande resultat?

– Det är en fastighetsstrategi som alla står bakom. Varför ska kommunen betala underhåll för fastigheter som vi inte behöver? Detta var ett enhälligt beslut i fullmäktige.

M vill minska organisationen och sänka skatterna

Moderaterna är skeptiska till Socialdemokraternas plan. De vill istället skära kostnader och få upp resultatet genom att säga upp 200 kommunanställda.

Miguel Odhner säger att han i sin tur är orolig för att det tillsammans med en skattesänkning skulle kunna leda till betydligt djupare ekonomiska problem. Att kommunen då istället kan behöva ta in dyra konsulter för att klara sina behov.

Men Anders Holmensköld menar att nedskärningen inte kommer att påverka kvaliteten.

– Jag tror rent av att det kan bli bättre kvalitet. Vi löser ungefär samma sak med lite mindre resurser. Det blir några färre men mer kompetenta, säger han.

Vilka tjänster är det som ska bort?

– Vi har sagt att vi ska skydda våra kärnverksamheter. Allting som handlar om direkt brukarkontakt. Det är det vi månar om. Vi vill se förändring på ledningssidan och det som är administration.

M vill sänka skatten trots oron

Trots att Anders Holmensköld påpekar att det vänder sig i hans mage av oro när han tänker på kommunens ekonomi har Kungälvsalliansen i sitt förslag till rambudget också föreslagit att man ska sänka skatten med 5 öre.

Hur går det ihop? Ni är oroade för ekonomin men föreslår samtidigt skattesänkningar?

– Den är mer en symbolhandling. Symboliskt för att visa att det inte kommer att bli någon skattehöjning.

Vill ni sänka skatten som en symbolhandling?

– Det hör ihop med att vi inte tycker att våra medborgare ska betala mer än andra gör. Vi har en högre skatt än vi borde ha och där ligger en långsikt strävan att sänka skatten. Här rör det sig om ungefär fem miljoner kronor men vår budget lägger oss på ett överskott på 100 miljoner.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.