Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mölndals hemtjänst får kritik

Bristande kunskap om våldshantering och obefintliga rutiner för akuta händelser under kvällar och helger. Dessa problem riskerar att försämra hälsan för de anställda inom Mölndals hemtjänst, konstaterar Arbetsmiljöverket, som kräver kommunen på svar före årsskiftet.
Det var i våras som Arbetsmiljöverket under en granskning av hemtjänsten i Mölndal uppmärksammade en rad tillkortakommanden. Bland annat saknades riskbedömningar för arbete i enskilda hem, kunskap bland personalen om olyckor som kan ske under transporter, en fungerande tillbudsrapportering, vetskap om rutiner för sjukskrivning och en policy för droger och missbruk.
Hemtjänsten har svarat att man tagit fram handlingsplaner för att få bukt med problemen till juni nästa år, men Arbetsmiljöverket nöjer sig inte med det. Två av bristerna måste åtgärdas före den 1 januari 2008. "Detta mot bakgrund av de aktuella bristernas karaktär, samt med hänsyn till den tid som rimligen kan tänkas åtgå", skriver Arbetsmiljöverket.
Den första handlar om våldsamma händelser, där kontrollmyndigheten konstaterar att hemtjänstens personal inte känner till vilka säkerhetsrutiner som gäller i samband med våld eller hot under ett hembesök. Detta, menar verket, kan leda till att de anställda inte agerar rätt och förvärrar situationen, med olyckor eller skador som följd.
Den andra behandlar att personalen inte får tillräckliga kunskaper om första hjälpen och krisstöd under akuta händelser under kvällar och helger.
"Det är oklart för de anställda vem som har arbetsgivaransvaret under dessa tider. Detta medför otrygghet hos personalen och ökade risker för ohälsa", skriver Arbetsmiljöverket.
Övriga krav kommer Arbetsmiljöverket att följa upp under våren 2008.