Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mölndal snålar<br>med skolmaten

Mölndal hör till landets snålaste kommuner då det gäller skolmaten. Endast två kommuner spenderar mindre på det uppväxande släktets näringsintag.
Totalpriset för en skolportion mat i Mölndal är 22:70 per inskrivet barn.
- Jämför vi oss med Varbergs kommun så är motsvarande kostnad 26:73 och livsmedelskostnaden 7:41 kronor. I Mölndal får livsmedlen bara gå på 4:85, förklarar serviceutskottets, SF, ordförande Benny Strandberg, kd.
- Det gör att Mölndal i dagsläget ligger på tredje plats från slutet av Sveriges alla kommuner.

Tillsammans med barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen har serviceförvaltningen inlett ett arbete med att ta fram ett kostpolitiskt program för förskola och skola.
- För att få en bred förankring är programmet utsänt på remiss till de olika brukarråden, säger Benny Strandberg.

Under hösten kommer remissrundans synpunkter att sammanställas och föreläggas serviceutskottet samt barnomsorgs- och utbildningsnämnden för beslut.
- Vårt arbete med att förbättra skolmaten verkar ha givit resultat. Politikerna lyssnar på oss, säger Jenny Svensson i Balltorps brukarråd som drivit matfrågan och flera gånger ställt politikerna till svars.

Enligt budgetförslaget för nästa läsår har såväl barnomsorgs- och utbildningsnämnden som gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden fått kompensation för höjda livsmedelskostnader i sina budgetramar för 2009. Även skenande livsmedelspriser går att komma till rätta med, hävdar Benny Strandberg.
- Det finns förutsättningar för bättre kostnadseffektivitet inom måltidsorganisationen. Statistiska uppgifter har börjat hämtas in från varje kök om hur många portioner mat som lagas och inte som tidigare baserades på antalet barn i skolan.

Mängd och kvalitet på skolmaten följer Livsmedelsverkets rekommendationer, anser Benny Strandberg.
- Men får vi inte kompensation för de höjda matpriserna så får vi problem. Jag förutsätter att förslaget går igenom i budgeten.

En fråga har gällt mathållningen på de mindre förskolorna.
- Miljöskyddsnämnden har ännu inte satt ner foten för hur det fungerar med matlagning i de mindre köken ute på förskoleavdelningarna.

I vintras erbjöds inte varm frukost och mellanmål i de mindre förskolorna.
- Men på mitt initiativ har vi återgått till den gamla tidens ordning. Vi vill inte föregripa miljöskyddets myndighetsbeslut. Det innebär att extra grötfrukost nu serveras på alla förskolor.