Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Mölndal galleria miljöcertifieras – först i regionen

Sedumtak, grön vägg, snål energianvändning och noggrann sopsortering har lett till att Mölndal galleria har miljöcertifierats.

Mölndal galleria blir den första gallerian i Göteborgsregionen som certifierats enligt Breeam.se som är en svensk anpassning av en internationell miljöcertifiering av byggnader. Det innebär bland annat att gallerians energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, hållbara transportmöjligheter och avfallshantering har bedömts.

– Det här är ett kvitto på vårt miljöarbete och på att vi når kraven för ett hållbart köpcentrum. Vi är oerhört stolta, säger centrumchefen Mariza Olausson.
Miljö- och hållbarhetsarbetet har gått som en röd tråd genom hela byggprocessen. Byggmaterial har enligt ägaren Citycon sorterats och kvalificerats, en stor del av rivningsmaterialet har i den mån det varit möjligt återvunnits och blivit till ny energi. 

Ovanför de publika delarna i köpcentret finns något som kan liknas vid en rymdstation med vad som enligt Citycon är Sveriges största behovsstyrda ventilationssystem med trådlös kommunikation.
– I och med att det är behovsstyrt kan man minska energianvändningen med 10-30 procent. Dessutom återvinns 80 procent av värmen som går ut i gallerian, som drivs helt av förnybar el.

På gallerians tak finns ytterligare något som bidragit till certifieringen men som inte är synligt för besökarna - ett 4 500 kvadratmeter stort sedumtak som ska bidra till den biologiska mångfalden genom att locka till sig insekter. Det har också en vattenabsorberande effekt och binder föroreningar.
Lättare att upptäcka är den 80 kvadratmeter stora gröna väggen med växter instuckna i filtfickor med ett självdoserande bevattningssystem. 
– Den har en lugnande inverkan, en rogivande effekt och fungerar även som luftrenare och luftfuktare i och med att den binder koldioxid och producerar syre. Dessutom är det isolerande och minskar värmeförlust.
Laddstolpar för elbilar, cykelparkeringar och närheten till kollektivtrafik är annat som vägts in i certifieringen.

Kan man tala om hållbara köpcentrum? 
– Jag tycker det. Om man jobbar med hållbarhet på rätt sätt och har en låg energianvändning. 
Mariza Olausson lyfter gärna fram att gallerian är mycket mer än en handelsplats för konsumtion, att den också blivit en viktig mötesplats i Mölndal och en arbetsplats för 500 personer. 
Citycon ställer krav på hyresgästerna att väga och sortera sina sopor och att alla butiker får en grön vägledning i hur de ska agera miljömedvetet i vardagen. 

Ulrika Holmberg är doktor och föreståndare för centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon tycker det är svårt att prata om hållbara köpcenter.

– Man kan säkert säga att det är ett hållbart bygge men om man lägger till den verksamhet som här i huset så är det nog inte det. Konsumtion i sig är ju ohållbar. Det är ju inte bara att byta ut saker som har hållbarhetsmärkning utan vi behöver ändra våra konsumtionsmönster. Det är intressant om hyresgäster inspireras att göra mer av att verka i ett sådant här sammanhang eller om de köper sig en lösning, säger hon.

Hon påpekar också att det kan vara positivt med restauranger eftersom det går åt mindre energi när vi lagar mat i storkök än att var och en gör det hemma och att verksamheter som skomakare och andra som reparerar saker kan putta klimatkalkylen åt rätt håll.