Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Lättare bygga bod vid vatten

Hallands län kan få ett undantag i strandskyddet för friggebodar och andra mindre tillbyggnader. – Det skulle göra det betydligt enklare för de åtgärder som inte kräver bygglov, säger Brittmarie Jansson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Strandskyddet är reglerat i lag och innebär att man inte får uppföra nya byggnader i ett område närmare än 100 meter från strandkanten, om man inte fått särskild dispens av sin kommun. Lagens syfte är att stränderna ska vara tillgängliga för allmänheten, men den ska också skydda och bevara stränderna och deras djurliv.

Ansvaret för strandskyddet ligger framför allt hos kommunerna. Men länsstyrelsen har rätt att besluta om vissa undantag, till exempel att strandskyddet inte ska omfatta så kallade komplementbyggnader, som friggebodar och mindre tillbyggnader. Ett sådant beslut finns sedan tidigare för Kungsbacka, Varberg och Falkenberg, men nu har länsstyrelsen tagit initiativ till att alla kommuner i Hallands län ska omfattas av undantaget.

– Vi tyckte att det här är en fråga som är aktuell för hela länet, och kommunerna har varit positiva, säger Brittmarie Jansson, på länsstyrelsen.

Undantaget gäller till exempel fristående uthus, garage, eller andra mindre byggnader, som inte överstiger 15 kvadratmeter. Vid den storleken behövs inte bygglov, men fram tills nu så har strandskyddet gjort processen besvärlig för de som berörs, och i vissa fall hindrat byggnationen helt.

I länsstyrelsens förslag till beslut konstaterar man att undantaget innebär en lättnad för myndigheterna i form av minskat administrativt arbete, men utan att det drabbar strandskyddets syften. Förslaget har skickats ut till samtliga kommuner för att dessa ska ge sina synpunkter, och ett definitivt beslut kommer att fattas under våren.